Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 11. Ranking domów maklerskich w kategorii emisji powyżej 50 mln zł - subranking 3

Niekwestionowanym liderem w subrakingu wielkości emisji jest UniCredit CA IB Polska za sprawą oferty Immoeast o wartości ponad 10.7 mld zł, którą przeprowadzał razem z grupą renomowanych podmiotów zagranicznych (Constantia Privatbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley). Drugie miejsce zajął CDM Pekao SA dzięki jedynej przeprowadzonej w tym okresie ofercie J.W. Construction. Na trzeciej pozycji uplasował się Mercurius DM z długo oczekiwanym przez inwestorów debiutem Noble Banku. DI BRE zajął dopiero piąte miejsce, ponieważ przeprowadził relatywnie małe jak na tę kategorię rankingu emisje (tabela 11).

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 12. Ranking domów maklerskich w kategorii emisji powyżej 50 mln zł - subranking 4

Najwyższe stopy redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wystąpiły przy emisjach Domu Maklerskiego IDM SA (średnio ponad 99%). Pomogła emisja spółki posiadającej najpopularniejszy polski komunikator internetowy Gadu-Gadu, w którym stopa redukcji sięgnęła rekordowego w pierwszym półroczu poziomu 99,43%. Na kolejnych miejscach uplasowały się CDM Pekao SA i Beskidzki Dom Maklerski - stopy redukcji odpowiednio 98,1% i 97,35% (tabela 12).

Interesujące są wyniki subrankingu relacji ceny emisyjnej do wstępnie ustalonej ceny maksymalnej. Prawie wszystkie dotychczasowe duże oferty zakończyły się wyznaczeniem ceny emisyjnej na górnej dopuszczalnej granicy.

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 13. Ranking domów maklerskich w kategorii emisji powyżej 50 mln zł - subranking 5

Wyjątkami były emisje UniCredit CA IB Polska, w których ukształtowały się one na poziomie 82% (Immoeast) oraz 85% (Warimpex). Może to być wskazówką, że często wstępne ceny maksymalne ustalane są zbyt nisko - trudno byłoby bowiem sądzić, że inwestorzy nie byliby skłonni zapłacić więcej. Ponieważ rynek pierwotny jest w ostatnim czasie mocno rozgrzany, nie należy tutaj zbytnio obwiniać doradców spółki o zaniżenie wartości firmy. Można natomiast wyciągnąć wniosek, że temperatura na rynku pierwotnym po stronie popytu rośnie - wystarczy porównać wyniki subrankingu z tymi z 2006 r. (tabela 13).

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 14. Ranking domów maklerskich w kategorii emisji poniżej 50 mln zł - subranking 1

Ostatni subranking wskazuje jako lidera DM BZ WBK (w całym 2006 r. zajął drugie miejsce). Na drugim miejscu znalazł się UniCredit CA IB Polska, nieznacznie wyprzedzając CDM Pekao SA, który w całym 2006 r. był liderem obrotów na wtórnym rynku akcji. Tutaj natomiast zajął miejsce trzecie spośród domów maklerskich uwzględnionych w rankingu. Bardzo dobry wynik osiągnął również Dom Inwestycyjny Ipopema. Udział w obrotach na rynku wtórnym przyjęliśmy jako miarę udziału w rynku usług brokerskich. Bezpośredni dostęp do szerokiego grona inwestorów ułatwia bowiem uplasowanie emisji.

Subrankingi - emisje do 50 mln zł

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 15. Ranking domów maklerskich w kategorii emisji poniżej 50 mln zł - subranking 2

W kategorii mniejszych emisji wyróżniły się Dom Maklerski BOŚ oraz Dom Maklerski IDM SA, które wprowadziły na parkiet po trzy spółki. DM BOŚ obsługiwał emisje spółek B3System, Helio oraz MOJ, natomiast DM IDM SA - Infovide-Matrix, NTT System oraz Kredyt Inkaso. Na kolejnym miejscu znalazł się DM Polonia Net, który przeprowadził debiut Mewy oraz Seko. Niestety, w tym ostatnim przypadku niskie zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych zmusiło emitenta do przesunięcia części emisji do transzy indywidualnej. Na szczęście, dobre nastroje inwestorów indywidualnych pozwoliły zakończyć emisję z powodzeniem. Pozostałe uwzględnione podmioty przeprowadziły po jednej emisji. Warto zwrócić uwagę, że fundusz należący do Secus Asset Management dokonał inwestycji pre-IPO w Pronox Technology, a następnie dom ten wprowadził spółkę na giełdę. Jest to innowacyjne rozwiązanie, jeszcze rzadko spotykane w Polsce (tabela 14 i tabela 15).

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 16. Ranking domów maklerskich w kategorii emisji poniżej 50 mln zł - subranking 3

Subranking wartości emisji pokazuje, że co prawda DM IDM SA i DM BOŚ przeprowadziły taką samą liczbę debiutów, to ten pierwszy przeprowadził debiuty o ponad dwukrotnie większej wartości. DM BOŚ przeprowadził jednocześnie najmniejszy spośród debiutów w pierwszej połowie 2007 r. - emisję B3System, spółki oferującej rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa systemów komputerowych, za jedyne 6,56 mln zł (tabela 16).

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 17. Ranking domów maklerskich w kategorii emisji poniżej 50 mln zł - subranking 4

Również (a w zasadzie tym bardziej) w przypadku małych emisji mieliśmy do czynienia z wysokimi stopami redukcji w transzy inwestorów indywidualnych. Rekordzistą był tutaj AmerBrokers, który oferował akcje spółki Budvar Centrum. Zapisy na akcje tego producenta okien PVC zostały zredukowane aż o 99,38%. Drugie miejsce zajął DM IDM SA - przy jego emisjach stopy redukcji zawierały się w przedziale 97,8% - 99,1%. Trzecie miejsce przypadło w udziale DM Capital Partners, który wprowadził na giełdę Procad - zapisy przy tej emisji zostały zredukowane o 97,99% (tabela 17).

Raport IPO: Ranking tegorocznych debiutów giełdowych i domów maklerskich

Tabela 18. Ranking domów maklerskich w kategorii emisji poniżej 50 mln zł - subranking 5

Tylko jedna z małych emisji w pierwszej połowie 2007 r. była przeprowadzona po cenie emisyjnej nieco niższej niż wstępna cena maksymalna (NTT System). Wszystkie pozostałe debiuty odbyły się przy cenie maksymalnej. Potwierdza to tendencję zaobserwowaną przy emisjach dużych - temperatura na rynku pierwotnym jest wysoka (tabela 18).

Spośród podmiotów przeprowadzających małe emisje, największymi obrotami na rynku wtórnym może się wykazać DM PKO BP, który wyraźnie wyprzedza kolejne domy: DM BOŚ i DM IDM SA. Trzy domy maklerskie w ogóle nie pośredniczą w obrocie na rynku wtórnym.