Wiadomości

Pogwarki z cyberbankowcem
Jak silni doradzają słabym? Keynesizm dla bogatych, neoliberalizm dla biednych