Wiadomości

AI – suma wszystkich lęków
Nowa generacja SSC czy meta-model dostarczania IT?
Klub CIO, 13 lutego, Warszawa: Nowa generacja SSC