Na dobrej drodze Raport o dojrzałości procesowej polskich firm

Polskie organizacje mają dużą świadomość procesową, ale skupiają się na samym definiowaniu procesów. Energii zazwyczaj brakuje nam na systematyczne mierzenie zdefiniowanych procesów i przekładanie wyciągniętych wniosków na decyzje zarządcze.

W grudniowym wydaniu CIO Magazynu Dyrektorów Informatyki postawiliśmy szereg tez dotyczących świadomości procesowej organizacji w Polsce. Stwierdziliśmy, że firmy zazwyczaj mają zdefiniowane procesy biznesowe, ale nimi nie zarządzają. Bazowaliśmy wtedy na organizacjach, które odnajdują się w świecie zarządzania procesami biznesowymi.

W tym artykule pragniemy podzielić się z Państwem ogólnymi wnioskami płynącymi z przeprowadzonego przez serwis PROCESOWCY.PL i firmę Sofrecom Polska badania dojrzałości procesowej polskich organizacji. Postawiona w grudniu hipoteza poddana została weryfikacji na podstawie informacji zebranych od 480 osób pełniących różne funkcje w swoich organizacjach i reprezentujących różne branże. Co ważne, udział w badaniu wzięły zarówno osoby związane z zarządzaniem procesami, jak i osoby pełniące inne funkcje w organizacjach.

Artykuł stanowi skupiające się na wybranych aspektach podsumowanie raportu "Dojrzałość procesowa polskich organizacji", który będzie dostępny bezpłatnie od 10 marca na stronach serwisu PROCESOWCY.PL. Pełna wersja opracowania obejmuje wszystkie badane obszary i wielowymiarową analizę zebranych informacji.

Dojrzałość subiektywnie

Respondenci badania zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat dojrzałości procesowej reprezentowanych organizacji. Tylko 4% ankietowanych stwierdziło, że procesy w ich firmach są przypadkowe i nie mają cech powtarzalności. 17% respondentów przyznało, że procesy istnieją, lecz nie są udokumentowane. Do posiadania dokumentacji procesowej i do braku systemu miar procesów przyznało się 29% biorących udział w badaniu. Największa liczba respondentów (38%) stwierdziła, że procesy są zidentyfikowane, opisane, mierzone, lecz nie są zarządzane. Pełnię procesowego profesjonalizmu - czyli procesy zidentyfikowane, mierzone i zarządzane - deklaruje 12% badanych.

Odwieczny problem z właścicielem procesów

Na dobrej drodze Raport o dojrzałości procesowej polskich firm

Wyniki badania potwierdzają, że jednym z głównych problemów związanych z zarządzaniem procesami jest właściciel procesów, a w zasadzie jego brak lub umiejscowienie w nieodpowiednim obszarze przedsiębiorstwa. Zaledwie 34% organizacji, w których procesy są zidentyfikowane, ma powołanych właścicieli procesów. Co gorsze, 80% firm, które deklaruje posiadanie właścicieli procesów, przyznaje, że rolę tę pełnią osoby w randze dyrektora, a to często z powodu mocno ograniczonej dostępności jest równoważne z brakiem właścicieli procesów.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy