Energetyczna informatyka

Potrzeby branży energetycznej w zakresie rozwiązań informatycznych są ogromne. Od rozwiązań ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, po systemu Business Intelligence, oraz wyspecjalizowane aplikacje branżowe, billingowe, aplikacje GIS. Wdrażane są także rozwiązania CRM służące do obsługi klientów masowych, rozwiązania do zdalnego odczytu liczników oraz prognozowania zapotrzebowania na energię.

Rozwiązania informatyczne stosowane są w energetyce w dwóch obszarach: w zarządzaniu firmą oraz do zadań specjalistycznych. W sektorze energetycznym, w którym przed deregulacją rynku możliwe było wdrażanie gotowych systemów IT (obecnie z powodu znacznego skomplikowania działalności podstawowej), każdy system przygotowywany jest odrębnie dla konkretnego podmiotu. Konsolidacja i rozdzielenie działalności dystrybucyjnej powodują, że żadna firma nie jest w stanie dostarczyć pełnego rozwiązania informatycznego dla branży energetycznej. Dlatego też sprawdzają się technologie integracyjne, takie jak SOA. "Na etapie, na którym obecnie znalazła się energetyka, rozwiązania SOA są niezbędne. Dzięki takiemu podejściu energetyka będzie mogła sprawniej przeprowadzić proces konsolidacji koncernów. Ponadto w tej chwili nie wiadomo, jak będą wyglądały poszczególne grupy i jakie będą docelowe rozwiązania informatyczne. To oznacza, że tylko takie podejście może pozwolić na uniknięcie błędów związanych z wyborem narzędzi" - mówi Dawid Pilc, Infovide-Matrix SA. Według dostawców i integratorów IT, spółkom z tej branży będzie coraz trudniej się rozwijać bez inwestowania w nowe systemy komputerowe. "Proces unbundlingu, czyli rozdzielenia obrotu od dystrybucji, w obecnym kształcie niewiele zmienił rynek IT w energetyce. Tylko rozdział właścicielski mógłby spowodować istotne zmiany. Miałyby one wpływ na kształt systemów informatycznych i wymusiłyby poszukiwanie nowych systemów zgodnych ze specyfiką rozdzielnych i niezależnych wzajemnie spółek. W dużej mierze sytuacja na rynku jest podobna do wcześniejszej i mimo że pojawiło się kilka nowych produktów, jest to tylko doraźne likwidowanie problemów" - mówi Dawid Pilc. Koncepcja SOA świetnie sprawdza się w energetyce ze względu na to, że jest to platforma uniwersalna, która może być zastosowana w systemach IT dowolnej branży. Niemal każdy większy dostawca IT dla sektora ma w portfolio dedykowane rozwiązania SOA. Na przykład Oracle oferuje dla firm sektora usługi webowe (Web Services) w zakresie billingów, odczytów, prognozowania biznesowego czy ustalania cen. Proponuje także zbudowane na bazie silnika SOA gotowe pakiety integracyjne pomiędzy różnymi aplikacjami. Pakiety podobne do przygotowanych przez Oracle zazwyczaj obsługują całe procesy - niezależnie od tego, z ilu systemów źródłowych pochodzą serwisy składające się na ich obsługę. Nowym obszarem, który może być źródłem przychodów dostawców rozwiązań IT dla energetyki, jest energia ze źródeł odnawialnych. Nie są to na razie wielkie wdrożenia, ale ich liczba stale rośnie.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy