Zwycięskie projekty AD 2008

System bankowości internetowej przeznaczony jest dla klientów indywidualnych oraz biznesowych (segment micro oraz SME) i zapewnia dostęp do informacji o rachunkach i produktach bankowych posiadanych przez klienta oraz umożliwia składanie dyspozycji za pośrednictwem internetu.

W Alior Banku wdrożono kilka wyjątkowych rozwiązań - np. system podpisu klientów na ekranie dotykowym w celu maksymalnego ograniczenia zużycia papieru i maksymalnej eliminacji obiegu dokumentów papierowych wewnątrz firmy.

Zwycięskie projekty AD 2008

Przemysław Poppe

Przemysław Poppe, IT Director, AmRest - 2. miejsce w Konkursie CIO Roku 2008

Wdrożenie jednolitego systemu wspierającego rozwój całej firmy

AmRest jako organizacja dynamiczna i szybko rosnąca geograficznie potrzebował wielu systemów informatycznych. Fundamentem działań było zidentyfikowanie tzw. głównego systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Został nim system sprzedażowy POS, któremu podporządkowano kształt działu IT, a także wiele innych systemów oraz projektów, m.in. ERP, HRIS, HR payroll, BI. Głównemu systemowi informatycznemu podporządkowane zostały także systemy bezpieczeństwa i sieć rozległa.

System POS pracujący w sieciach restauracji poszczególnych marek jest pełnym systemem ERP z wdrożonymi modułami, takimi jak: sprzedaż wraz z up-sellingiem oraz predictive sellingiem, funkcja naliczania i estymacji online kosztów pracy, moduł produkcji wraz z prognozą i zużyciem online, moduł rejestracji kosztów, sprzedaży fiskalnej, gospodarki magazynowej, wykrywania przestępstw, raportowania, kontroli, system CRM (obsługujący programy lojalnościowe), system call center, integracja z systemem obsługi kart kredytowych, integracja z systemami raportowymi oraz finansowymi w centrali oraz poprzez EDI z dostawcami.

Zakres projektu obejmował wybór, a następnie wdrożenie jednolitego systemu, który będzie w stanie wspierać wzrost firmy w każdym kraju, niezależnie od rodzaju restauracji czy marki.

Projekt rozpoczął się od zdefiniowania wymagań odnośnie systemu, dzięki czemu powstał dokument RFP liczący ponad 1400 pozycji, czyli listę dokładnych oczekiwań poszczególnych interesariuszy.

Głównymi zidentyfikowanymi zagrożeniami były z jednej strony ograniczone zasoby wewnętrzne (gdyż m.in. równocześnie wdrażany był m.in. SAP FI w 3 krajach, Business Intelligence, opierając się na SAP Netweaver, SAP HR czy SABA HRIS), a z drugiej strony unikalność projektu, jeśli chodzi o zakres i międzynarodowość, m.in. fiskalną.

AmRest jako pierwsza na świecie firma zdecydował się wdrożyć tzw. pełny zintegrowany pakiet POS od jednego dostawcy, składający się z następujących modułów:

- RES - system sprzedaży na kasach oraz PDA;

- BOH - system pracujący na tzw. zapleczu wraz z system drukarek i KDS - Kitchen Display System optymalizujący i planujący produkcję, jak również świeżość produktów;

- myMicros - system centralny zbierający i raportujący dane z wszystkich modułów;

- myInventory - pełny system gospodarki magazynowej wraz z planowaniem zużycia;

- icare - system lojalnościowy oraz CRM;

- myCentral - system call center;

- myWeb - system Web orderingu;

- mylabour - system do rejestracji, planowania (układanie grafików) i kontroli kosztów pracy;

- XBR - system do wykrywania tzw. fraud;

- myCredit - pełna integracja z system akceptacji kart płatniczych.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy