Zwycięskie projekty AD 2008

Zwycięskie projekty AD 2008

Piotr Sobolewski

Piotr Sobolewski, Bank BGŻ SA - wyróżnienie w konkursie CIO Roku 2008

Projekt Nowy System Informatyczny Centrali

W Banku BGŻ najważniejszym projektem realizowanym w obszarze biznesu i technologii informatycznych w 2008 r. jest projekt NSIC - Nowy System Informatyczny Centrali, którego zadaniem jest wdrożenie w obszarze operacji Centrali Banku systemu FLEXCUBE oraz jego integracja z kluczowymi systemami informatycznymi banku.

Analiza przedwdrożeniowa i sam proces wdrożenia są realizowane z udziałem firmy Sygnity SA.

Dynamiczny rozwój banku i wzrastający systematycznie wolumen transakcji centralowych oraz zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego spowodowały konieczność zmiany systemu informatycznego centrali banku. Decyzja o potrzebie wdrożenia nowego systemu informatycznego, wspomagającego procesy związane z obsługą transakcji zawieranych i rozliczanych przez centralę banku, wynikała również z konieczności usprawnienia i obniżenia kosztów działania. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez zintegrowanie działań w jednym centralnym systemie informatycznym obsługującym pełne procesy zachodzące w zakresie obsługi transakcji bez konieczności rejestracji ich wycinków w różnych rozproszonych systemach. Ważnym czynnikiem była również potrzeba dostarczania na bieżąco aktualnej, skonsolidowanej i wiarygodnej informacji na poziomie zarządczym.

Integracja systemu FLEXCUBE z innymi systemami informatycznymi zostanie wykonana przez własny dział IT. Bank pełni funkcję integratora w całym procesie wdrożenia. Zespół projektowy bezpośrednio współpracuje z kilkoma firmami, zaangażowanymi w prace projektowe.

W skład zespołu projektowego weszło kilkudziesięciu pracowników z różnych komórek organizacyjnych banku. W organizacji z sukcesem wdrożono na podstawie wzorców ITILa podstawowe procesy zarządzania incydentami, problemami, zmianami i konfiguracją. Service Desk pracuje w banku od ponad pięciu lat i ciągle doskonali organizację swojego działania. Opracowano model IT governance, trwa wdrożenie i optymalizacja procesu zarządzania zmianą, dostępnością, wydajnością, wymaganiami oraz usługami.

Zwycięskie projekty AD 2008

Tadeusz Rogaczewski

Tadeusz Rogaczewski, Grupa LOTOS SA - wyróżnienie w konkursie CIO Roku 2008

Projekt Zintegrowany System Informatyczny

W Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS SA od kilku lat prowadzony jest na ogromną skalę projekt Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). Obejmuje on kilka głównych obszarów IT: biznesowy (SAP, Dynamics, Business Objects), infrastruktura (WAN/LAN, serwery, w tym VMvare, bezpieczeństwo PKI) oraz organizacja IT w grupie kapitałowej.

Mniejsze projekty prowadzone w ramach ZSI zazębiają się, trudno mówić o jednym najważniejszym. Jak twierdzi Tadeusz Rogaczewski, najważniejsi są sprawdzeni specjaliści.

Wdrożenie systemu mySAP.com w Grupie LOTOS, a także w każdej kolejno obejmowanej wdrożeniem spółce poprzedzane było analizą procesów biznesowych, stworzeniem modeli procesów oraz opracowaniem projektu wsparcia wymodelowanych procesów przez Zintegrowany System Informatyczny. Wdrożenie realizowane było z zastosowaniem wybranych elementów standardowej metodyki wdrażania ASAP.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy