Zwycięskie projekty AD 2008

Zwycięskie projekty AD 2008

Tomasz Nitsch

Tomasz Nitsch, TVN SA - 3. miejsce w Konkursie CIO Roku 2008

Projekt rozwoju systemów raportowych oparty na narzędziach Business Intelligence

Wcześniejszy sposób raportowania, oparty w dużej mierze na arkuszach kalkulacyjnych, nie był w stanie zaspokoić nowych, coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb pojawiających się wraz ze wzrostem organizacji, co ujawniło się szczególnie po konsolidacji spółki. Wymogi wobec systemu raportowania stale rosły, nie tylko pod względem merytorycznym, ale także szybkości reagowania na potrzeby. Generowanie raportów zaczęło się wydłużać, co z kolei zaczęło utrudniać osiąganie podstawowego celu raportowania, czyli podejmowania bieżących decyzji.

Raportowanie na potrzeby podejmowania decyzji wymaga co najmniej dwóch rzeczy: szybkości oraz zaufania do danych. Celem projektu było znaczne przyspieszenie generowania analiz i raportów dla menedżerów pod warunkiem utrzymania poziomu zaufania do danych.

Czas przygotowania danych został skrócony kilkakrotnie, a zaufanie do nich nie tylko zostało utrzymane, lecz wręcz wzrosło. Nowe rozwiązanie pomogło zautomatyzować, sformalizować i usprawnić istniejące od lat metody pozyskiwania danych z wielu systemów źródłowych. Są to systemy bardzo różnorodne: od typowych, przez systemy pisane na zamówienie, aż po kaskadowo aktualizowane arkusze kalkulacyjne.

Integracja informacji zarządczej w TVN SA objęła trzy obszary operacyjne: sprzedaż czasu reklamowego, badania oglądalności (dane od firmy zewnętrznej) oraz finanse (płatności).

W jednym z następnych etapów planowane jest zbudowanie kolejnych baz analitycznych, dedykowanych kosztom projektów związanych z produkcją programów telewizyjnych. Zdaniem Tomasza Nitscha, rozbudowa rozwiązania o ten obszar będzie skokiem jakościowym nie mniejszym niż automatyzacja gromadzenia danych na temat sprzedaży.

Zwycięskie projekty AD 2008

Przemysław Głębocki

Przemysław Głębocki, dyrektor Informatyki i Rozwoju Systemów Biznesowych, Schenker sp. z o.o. - wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2008 oraz dodatkowe wyróżnienie za szczególny wkład w obszar bezpieczeństwa i IT governance w organizacji, ufundowane przez stowarzyszenia ISSA i ISACA

Wdrożenie procesu elektronicznej komunikacji z klientami

W wyniku działań zrealizowanych w ramach programu wdrożenia liczba danych elektronicznych wymienianych z klientami wrosła w ciągu 3 lat o 70%.

Jako główne korzyści biznesowe dla operatora logistycznego programu elektronicznej wymiany danych można wymienić:

- przyspieszenie czasu ewidencji danych o przesyłce o 70% dla dokumentów otrzymywanych elektronicznie;

- zmniejszenie liczby błędów w wyniku eliminacji pracy manualnej;

- przyspieszenie i podniesienie jakości planowania odbiorów przesyłek od nadawców;

- zwiększenie efektywności procesu planowania wyprawienia linii dalekobieżnych i tym samym zmniejszenie liczby opóźnień w dostawie przesyłki do odbiorcy;

- zmniejszenie liczby kontaktów telefonicznych do Działu Obsługi Klienta w celu zlecenia przewozu o 40%;

- umocnienie wizerunku firmy jako innowacyjnej, oferującej nowoczesne rozwiązania informacyjne;

- zbudowanie kompetencji projektowych oraz zarządzania zmianą wśród przedstawicieli działów handlowych.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy