Zwycięskie projekty AD 2008

Obecnie z systemów elektronicznej wymiany danych Schenkera korzysta kilka tysięcy klientów. Tygodniowo realizowanych jest około pół miliona transakcji elektronicznych.

W skład programu weszło pięć projektów:

- Projekt 1: Wdrożenie platformy EDI - zintegrowanego systemu wymiany danych elektronicznych.

- Projekt 2: Wdrożenie internetowego systemu e-connect zapewniającego bezpośrednią komunikację z klientem oraz bieżącą informację o realizowanych usługach.

- Projekt 3: Wdrożenie systemu SpedCust3000 do komunikacji elektronicznej z klientami DB Schenker.

- Projekt 4: Automatyzacja procesów obsługi logistycznej klientów.

- Projekt 5: Dostosowanie organizacji handlowej DB Schenker do świadczenia usług integracyjnych.

Zwycięskie projekty AD 2008

Tomasz Matuła

Tomasz Matuła, Telekomunikacja Polska - wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2008

Ekologiczne IT - konsolidacja, wirtualizacja, green IT

Pod koniec 2006 r. w Telekomunikacji Polskiej powołano projekt, którego przedmiotem była optymalizacja procesów biznesowych realizowanych przy udziale systemu opartego na serwerach Intel x86, system Linux, motor bazy Oracle i spełnienie następujących potrzeb biznesu postawionych przed systemem:

- radykalny spadek prawdopodobieństwa wystąpienia awarii krytycznej;

- zapewnienie ciągłości procesów biznesowych, a w szczególności sprzedażowych, w przypadku wystąpienia awarii;

- zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego systemu;

- zwiększenie szybkości odtworzenia danych w przypadkach wystąpienia awarii;

- eliminacja wąskich gardeł przy obiegu danych w systemie spowodowanych rozproszoną architekturą;

- zmniejszenie średniego czasu implementacji zmian w systemie.

Od kilku lat prowadzone są w TP projekty związane z konsolidacją środowisk serwerowych. Pierwsze z nich ograniczały się do centralizacji zasobów (jedno Data Center) i konsolidacji w ramach możliwości konfiguracyjnych aplikacji.

Ze względu na coraz większą dojrzałość technologii wirtualizacyjnych i zbudowanie odpowiednich zespołów kompetencyjnych pod koniec ubiegłego roku w Telekomunikacji Polskiej w Pionie Operacji IT Grupy TP został uruchomiony jeden z większych projektów konsolidacji środowisk serwerowych, w dużej mierze wykorzystujący środowiska wirtualne.

Za cel długofalowy postawiono sobie stworzenie środowisk serwerowych, których odtwarzanie w lokalizacjach Disaster Recovery nie będzie wymagało zbyt długich czasów i oparte będzie na prostych procedurach odtworzeniowych.

Największym ryzykiem projektu są ograniczone i rozproszone zasoby ludzkie, a w szczególności wiążące się z tym równolegle prowadzenie prac w ramach kilku wątków projektowych (aż 32 inicjatywy).


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy