Tableau de bord: historia pewnej rewolucji

Wnioski

Strategiczną kartę dokonań można uznać za koncepcję rewolucyjną nie tylko w aspekcie egzekucyjnym, ale w szerszym aspekcie organizacji procesów zarządzania strategią, jej urealniania lub operacjonalizacji. Obserwując zamierzenia autorów, trudno oprzeć się wrażeniu, że systemy dokonań mogą posłużyć jako nośniki inteligencji organizacji. Organizacji mającej marzenia, rozumiejącej, podejmującej decyzje, uzgadniającej wewnętrznie wszelkie postanowienia, a przede wszystkim poznającej siebie i samodoskonalącej się.

<hr>

<sup>1</sup>Bessiere D., Baker R., "The French Tableau de bord and the American Balanced Scorecard: a critical analysis", Critical Perspectives on Accounting, August 2005, Vol. 16 Issue 6, s. 645-664.

<sup>2</sup>Por. Alazard C., Sepami S. "Contrôle de gestion", Dunod, Paris, 1992, s. 519.

<sup>3</sup>Statystyki przytoczono za: red. Świderska G., "Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy", DIFIN, 2003, s. 275.

<sup>4</sup>Rigby D. K. "Management Tools 2005", Executive's Guide, Boston 2005.

<sup>5</sup>Sibbet D., "75 Years of Management Ideas and Practice 1922-1997", Harvard Business Review; Sep/Oct97 Supplement, Vol. 75 Issue 5, p2-12

<sup>6</sup>Kaplan R., Horton D., "Strategiczna Karta Wyników", PWN, Warszawa 2002, s. 12.

<sup>7</sup>Pojęcie CPM stosuje Gartner jako metodologie, miary, procesy i systemy, które monitorują i zarządzają dokonaniami organizacji. Podobne, istniejące pojęcia to enterprise performance management (SAP) i business performance management (Cranfield Universyty).

<sup>8</sup>AberdeenGroup, "Corporate Performance Management Benchmark Report: Improving Corporate Decision Making Through Proactive Analysis", Boston September 2004.

<sup>9</sup>Kaplan R., Horton D., "Strategiczna Karta Wyników", PWN, Warszawa 2002, s. 30.

<sup>10</sup>Juergen H. Daum, "Why companies need new management systems to achieve sustained profitability - especially in difficult economic times?", January 15, 2003,http://www.juergendaum.com/whysys.htm

<sup>11</sup>Russell R., "Office Strategy Management: A Program of Executive Education & Organisation Development", Palladium, Lincoln, 2005 - do pobrania zhttps://http://www.bscol.org/education/osm/

<sup>12</sup>Russell R., "Office of Strategy Management: A Program of Executive Education & Organization Development", Palladium Company, 2005.

<sup>13</sup>Kaplan R., Horton D., "The Office of Strategy Management", Harvard Business Review, October 2005.

<sup>14</sup>https://http://www.bscol.org/services/consulting/clients/

<sup>15</sup>Kaplan R., Horton D., "Strategiczna Karta Wyników", PWN, Warszawa 2002, s. 12 i 13.

<sup>16</sup>http://www.bscol.com

<sup>17</sup>Rayner N., Buytendijk F., Geishecker L., "Magic Quadrant for CPM Suites", Gartner RAS Core Research Note G00131208, 2005.

<sup>18</sup>Rayner N., Buytendijk F., Geishecker L., "Magic Quadrant for CPM Suites", Gartner RAS Core Research Note G00131208, 2005, s. 2.

<sup>19</sup>Rayner N., Buytendijk F., Geishecker L., "Magic Quadrant for CPM Suites", Gartner RAS Core Research Note G00131208, 2005, s. 2.

<sup>20</sup>Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 10.

<sup>21</sup>Zgodnie z Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 5, business performance management to organizacyjne podejście oceny i monitorowania wykonalności w relacji do celów. To pojęcie zawiera metodologię, konstrukcje i wskaźniki używane do pomocy organizacjom w formułowaniu i ocenie strategii, motywowaniu ludzi i komunikowaniu albo informowaniu o dokonaniach zewnętrznych udziałowców.

<sup>22</sup>Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 5.

<sup>23</sup>Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 3, 15-18.

<sup>24</sup>Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 7.

<sup>25</sup>Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 8.

<sup>26</sup>Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 10.

<sup>27</sup>Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 10.

<sup>28</sup>Lawson R., Stratton W., Hatch T., "Automating the Balanced Scorecard", CMA Management February 2004, s. 40.

<sup>29</sup>Lawson R., Stratton W., Hatch T., "Automating the Balanced Scorecard", CMA Management February 2004, s. 40.

<sup>30</sup>Lawson R., Stratton W., Hatch T., "Automating the Balanced Scorecard", CMA Management February 2004, s. 41.

<sup>31</sup>Lawson R., Stratton W., Hatch T., "Automating the Balanced Scorecard", CMA Management February 2004, s. 42.

<sup>32</sup>Lawson R., Stratton W., Hatch T., "Automating the Balanced Scorecard", CMA Management February 2004, s. 43.

<sup>33</sup>Por. Marr B., "Business Performance Management: Current State of the Art", Cranfield University, 2003, s. 13.