Niekończąca się opowieść wdrożeniowa

Konkurencja na rynku telekomunikacyjnym i eksplozywny rozwój usług opartych na nowych technologiach wymusza nieustanne wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w firmach telekomunikacyjnych. Wdrożenia w tej branży nigdy się nie kończą, stanowią więc ogromne wyzwanie zarówno dla firm, które się nimi zajmują, jak i dla działów IT.

Firmy telekomunikacyjne nie mogłyby działać bez rozwiązań teleinformatycznych, na nich opiera się cały core business. W branży tej trwa bowiem nieustanny wyścig projektowania i wdrażania nowatorskich usług, co wymaga coraz to nowych rozwiązań IT. Według prognoz firm analitycznych, takich jak IDC czy Forrester, globalny rynek dostawców rozwiązań informatycznych dla operatorów telekomunikacyjnych wzrośnie z 42 mld USD w 2007 r. do 63 mld USD w 2012 r., będzie więc to przyrost w tempie ponad 8% rocznie. Na ile IT jest ważne w telekomunikacji, pokazuje następujące zestawienie: w innych branżach - nawet usług finansowych - wydatki na informatykę wynoszą średnio 0,4-0,6% przychodów danej firmy. W telekomunikacji stanowią one nawet kilkanaście procent przychodów. Oszczędne spółki telekomunikacyjne wydają na ten cel około 8%, jednak znacznie częściej jest to powyżej 12% przychodów brutto.

Polski rynek usług telekomunikacyjnych dla biznesu różni się od europejskiego silną pozycją operatorów mobilnych. Usługi telefonii komórkowej mają największy udział w naszym rynku telekomunikacyjnym. Jednak trzy wyraźne zauważalne tendencje mogą ten obraz zmienić: konwergencja i wzajemna substytucja usług, pogłębiająca się substytucja stacjonarno-komórkowa oraz wykorzystanie Internetu do komunikacji głosowej, tekstowej i wideo. Rezultatem tych zmian będzie coraz bardziej zintegrowane środowisko informatyczne u operatorów mobilnych, stacjonarnych oraz telewizyjnych. Spowoduje to, że możliwe staną się alianse pomiędzy firmami z branży medialnej i telekomunikacyjnej.

Specyfika projektów IT w telekomunikacji

Rozwiązania IT stosowane w telekomunikacji są niezwykle zróżnicowane. Oprócz gotowych systemów, które mają zastosowanie w podstawnej działalności firm ITC, albo jako specyficzne oprogramowanie niszowe, np. zarządzanie pamięciami masowymi, buduje się bardzo dużo rozwiązań własnych lub przygotowywanych za pomocą oprogramowania pośredniczącego (ang. middleware). Duże znaczenie w rozwoju aplikacji mają też regulacje prawne, którym podlega wiele obszarów w telekomunikacji i np. systemy billingowe. Konstrukcja tych ostatnich umożliwia ich łączenie z systemami CRM.

Specyficzną cechą projektów informatycznych realizowanych w spółkach telekomunikacyjnych jest rozbudowana, heterogeniczna struktura nowych realizacji łącząca systemy pisane w różnych technologiach, które z punktu widzenia IT dzieli nieraz przepaść kilku generacji "W związku z dynamiką rozwoju rynku wraz koniecznością świadczenia nowych usług pojawia się konieczność wprowadzania kolejnych systemów, lecz nie ma czasu na dostosowywanie starych rozwiązań do nowych usług. W projekcie informatycznym integracja w takim skomplikowanym środowisku stanowi duże wyzwanie angażujące wielu dostawców poszczególnych rozwiązań, których działalność musi być koordynowana" - mówi Leszek Czarnota, Consulting Director, SA.

Drugą specyficzną cechą jest konieczność działania w czasie rzeczywistym, którą wymusza coraz większy udział usług online, elementów pre-paid oraz bazujących na Internecie. Muszą one bowiem być udostępniane i naliczane na bieżąco. W projektach informatycznych powoduje to konieczność stosowania rozwiązań o wysokiej dostępności oraz bardzo restrykcyjnych metodyk testowania i uruchamiania systemów, pozwalających włączyć nową aplikację bez zatrzymywania procesów biznesowych.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy