Wizerunek dobrego działu

Wizerunek marki jest wyceniany jako jedno z aktywów firmy. Podobnie jest w przypadku osób i działów: to, jak cię widzą, jest nie mniej ważne jak to, jakimi zasobami dysponujesz.

Rozmawiamy o CIO, który pragnie zbudować dobry wizerunek swój i swojego działu, tak jakby budował wizerunek marki czy firmy. Jak zdefiniować wizerunek w tym kontekście?

Celem naszych działań jest wykreowanie świadomości, rozpoznawalności i wizerunku. Sprawienie, aby dział i jego przywódca byli znani, rozpoznawalni, wzbudzali pozytywne uczucia, zaufanie, chęć współpracy, żeby wszyscy wiedzieli, w jakim celu jest w firmie i czym się wyróżnia. Gdy ktoś pyta o działy, rozmówca spontanicznie powinien wymienić sekcję IT.

Zobacz również:

  • Blockchain premiuje pionierów

Wizerunek można podzielić na racjonalny i emocjonalny. Racjonalny to wiedza, którą posiadają o nas inni, o tym, czym się zajmujemy, co jest naszą specjalnością. Wizerunek emocjonalny zależy od emocji, które wzbudzamy - np. sympatii, zaufania.

Jakie są korzyści z posiadania dobrego wizerunku przez dział?

Wizerunek ma swoją wartość i w bilansach firm jest wyceniany jako jedno z aktywów firmy. Podobnie jest w przypadku osób i działów: to, jak cię widzą, jest nie mniej ważne jak to, jakimi zasobami dysponujesz, czy pracownicy są kompetentni i czy mają odpowiedni sprzęt. Bez korzystnego wizerunku trudno jest nawiązać dobrą współpracę np. z innymi działami w firmie.

W przypadku działu, dzięki dobremu wizerunkowi ludzie chcą z nami pracować, ufają nam, łatwiej dochodzimy do porozumienia, a w rezultacie wychodzą lepsze projekty. Jeśli nie mamy dobrego wizerunku, albo wręcz jesteśmy z kimś myleni, możemy być odsuwani od projektów.

Dobry wizerunek otwiera działom IT drogę do inicjowania ciekawych projektów. Zdarza się, że menedżerowie IT skarżą się, że są postrzegani jako podwykonawcy, a nawet help desk, podczas gdy mogliby przydać się firmie jako dostawcy pomysłów. Nikt poza IT nie zna lepiej możliwości i ograniczeń, jakimi dysponuje firma w obszarze systemów informatycznych.