System skrojony na miarę

Wdrożenie z sukcesem systemu informatycznego wymaga od szefa projektu dużych umiejętności komunikacyjnych - twierdzi Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu i CIO Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

CIO: Na początku sierpnia 2009 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zaczął działać nowy system depozytowo-rozliczeniowy, kdpw_stream. Był Pan jego głównym architektem i szefem wdrożenia. Dlaczego zdecydowano się na zmianę systemu?

Sławomir Panasiuk: Celem wdrożenia było usunięcie barier poprzedniego systemu, który miał ograniczoną wydajność, co przy dynamicznym rozwoju rynku i znacznym wzroście transakcji mogło nie wystarczyć. KDPW pełni na polskim rynku kapitałowym zarówno funkcję centralnego depozytu papierów wartościowych, jak i izby rozliczeniowej dla wszystkich instrumentów finansowych pozostających w publicznym obrocie. Twórcy publicznego rynku kapitałowego zdecydowali o całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Zgodnie z przyjętymi zasadami i międzynarodowymi standardami instrumenty finansowe zapisywane są elektronicznie na kontach, które prowadzimy dla naszych uczestników. Nasz system zapewnia szybkość rozliczeń oraz gwarantuje ich pełne bezpieczeństwo.

Zobacz również:

Prawie dziesięć lat temu na Giełdzie Papierów Wartościowych zaczął działać nowy system informatyczny Warset. Prezentowano to jako wielkie wdrożenie o przełomowym znaczeniu. Czy te dwa wdrożenia są porównywalne?

- Tych dwóch systemów nie możemy porównywać. Warset to system transakcyjny, kdpw_stream to system depozytowo-rozliczeniowy. System giełdowy ma na celu jak najszybsze zestawienie transakcji kupna i sprzedaży oraz rozesłanie informacji o tych transakcjach do wszystkich zainteresowanych, w tym do KDPW. Nasz system z kolei obsługuje wszystkie transakcje obrotu papierami wartościowymi zarówno na rynku regulowanym, jak i nieregulowanym. Struktura kdpw_stream pozwala na dodawanie nowych funkcjonalności dostosowanych do aktualnych potrzeb uczestników rynku.

W jakim czasie KDPW rozlicza transakcje? Jak wydajny jest obecny system w porównaniu z poprzednim?

- Wydajność nowego systemu jest trzykrotnie większa niż poprzedniego. Obecnie jesteśmy w stanie rozliczyć ponad 1 mln transakcji dziennie, podczas gdy poprzedni system mógł rozliczyć do 300 tys. transakcji. Mamy w ciągu dnia sześć sesji rozliczeniowych oraz możliwość rozliczania transakcji w czasie rzeczywistym - RTGS. Transakcje zawarte na giełdzie rozliczamy w ciągu trzech dni po ich zawarciu, zgodnie z obowiązującą właściwie w całej Europie zasadą, T+3.