System skrojony na miarę

Wdrożenie z sukcesem systemu informatycznego wymaga od szefa projektu dużych umiejętności komunikacyjnych - twierdzi Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu i CIO Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

CIO: Na początku sierpnia 2009 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zaczął działać nowy system depozytowo-rozliczeniowy, kdpw_stream. Był Pan jego głównym architektem i szefem wdrożenia. Dlaczego zdecydowano się na zmianę systemu?

Sławomir Panasiuk: Celem wdrożenia było usunięcie barier poprzedniego systemu, który miał ograniczoną wydajność, co przy dynamicznym rozwoju rynku i znacznym wzroście transakcji mogło nie wystarczyć. KDPW pełni na polskim rynku kapitałowym zarówno funkcję centralnego depozytu papierów wartościowych, jak i izby rozliczeniowej dla wszystkich instrumentów finansowych pozostających w publicznym obrocie. Twórcy publicznego rynku kapitałowego zdecydowali o całkowitej dematerializacji papierów wartościowych. Zgodnie z przyjętymi zasadami i międzynarodowymi standardami instrumenty finansowe zapisywane są elektronicznie na kontach, które prowadzimy dla naszych uczestników. Nasz system zapewnia szybkość rozliczeń oraz gwarantuje ich pełne bezpieczeństwo.

Prawie dziesięć lat temu na Giełdzie Papierów Wartościowych zaczął działać nowy system informatyczny Warset. Prezentowano to jako wielkie wdrożenie o przełomowym znaczeniu. Czy te dwa wdrożenia są porównywalne?

- Tych dwóch systemów nie możemy porównywać. Warset to system transakcyjny, kdpw_stream to system depozytowo-rozliczeniowy. System giełdowy ma na celu jak najszybsze zestawienie transakcji kupna i sprzedaży oraz rozesłanie informacji o tych transakcjach do wszystkich zainteresowanych, w tym do KDPW. Nasz system z kolei obsługuje wszystkie transakcje obrotu papierami wartościowymi zarówno na rynku regulowanym, jak i nieregulowanym. Struktura kdpw_stream pozwala na dodawanie nowych funkcjonalności dostosowanych do aktualnych potrzeb uczestników rynku.

W jakim czasie KDPW rozlicza transakcje? Jak wydajny jest obecny system w porównaniu z poprzednim?

- Wydajność nowego systemu jest trzykrotnie większa niż poprzedniego. Obecnie jesteśmy w stanie rozliczyć ponad 1 mln transakcji dziennie, podczas gdy poprzedni system mógł rozliczyć do 300 tys. transakcji. Mamy w ciągu dnia sześć sesji rozliczeniowych oraz możliwość rozliczania transakcji w czasie rzeczywistym - RTGS. Transakcje zawarte na giełdzie rozliczamy w ciągu trzech dni po ich zawarciu, zgodnie z obowiązującą właściwie w całej Europie zasadą, T+3.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy