System skrojony na miarę

- Zarówno nam, jak i naszym klientom zależało na sprawniej, bezpiecznej i nowoczesnej obsłudze rynku kapitałowego. Była więc wola wprowadzenia zmian, potrzebnych, ale w miarę możliwości jak najmniej bolesnych, nie rujnujących filozofii systemów informatycznych naszych klientów. I tak rewolucją, choć konieczną, była dla wszystkich zmiana systemu komunikacji wymiany danych i zmiana struktury kont depozytowych. Największe jednak zmiany musiały się dokonać w 28 domach maklerskich i w 14 bankach ściśle z nami współpracującymi. Wszystko to wymagało długotrwałych uzgodnień, bardzo wielu spotkań, rozmów na różnych poziomach i szczeblach.

Jak długo trwało opracowanie projektu i wdrożenie?

- Konsultacje z rynkiem trwały około półtora roku, do połowy 2005 r. Przygotowanie szczegółowej koncepcji kolejny rok. Pół roku zajęło opracowanie prototypu systemu. We września 2007 r. zaczęło się testowanie, które trwało 2 lata. Najpierw przeprowadzaliśmy testy wewnętrzne, później z udziałem uczestników rynku. 3 sierpnia 2009 r. nowy system zaczął działać i bez zakłóceń działa do teraz.

Informatyk i finansista

Sławomir Panasiuk jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, podyplomowych studiów informatycznych w WAT oraz niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Od 1999 r. zawodowo związany z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania procesami IT. Był szefem zespołu ds. informatycznych systemów aplikacyjnych, dyrektorem działu informatyki, dyrektorem generalnym ds. technologii.

W 2006 r. został powołany do zarządu KDPW. Odpowiadał za obszar IT i bezpieczeństwo korporacyjne.

W lipcu 2009 r. został wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za prace Izby Rozliczeniowej i Biura Bezpieczeństwa oraz działów: operacyjnego, rozwoju systemów informatycznych, eksploatacji systemów informatycznych.

Wydajność nowego systemu kdpw_stream jest trzykrotnie większa niż poprzedniego. Obecnie jesteśmy w stanie rozliczyć ponad milion transakcji dziennie, podczas gdy poprzedni system mógł rozliczyć do 300 tysięcy transakcji.

Czy to znaczy, że testowanie systemu poszło gładko?

- Chcieliśmy uruchomić system już we wrześniu 2008 r., ale jak się okazało, nie wszyscy uczestnicy rynku dobrze oszacowali zakres prac, tłumaczyli się opóźnieniami ze strony dostawców ich oprogramowania. Przesunęliśmy więc termin. Wdrożenie mogło nastąpić przed wakacjami lub w czasie wakacji. Nie byłem przekonany, że wrzesień będzie dobrym terminem, gdyż po urlopach trudniej wraca się do pracy, szczególnie tak skomplikowanej jak nasze wdrożenie. I to okazało się skutecznym bodźcem. Ostatnie testy odbyły się w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek rano, 3 sierpnia, nowy system zastąpił stary.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy