System skrojony na miarę

Czy są jakieś funkcje KDPW niezwiązane z działaniem systemu informatycznego?

- System informatyczny obejmuje prawie 100% naszej działalności. Przez wdrożenie nowego systemu, jego architekturę zorientowaną na usługi (SOA), udało się zwiększyć efektywność, wprowadzić referencyjną bazę danych i wiele innych usprawnień. Zresztą droga do zmian i ulepszeń jest otwarta. Nasz system tworzy jeden organizm, nie posiada odrębnych podsystemów. To znaczy, że wprowadzenie nowego modułu, nowej usługi wiąże się z wykorzystaniem lub rozwinięciem tego, co już istnieje. W nowym wdrożeniu ulepszyliśmy również mechanizmy odtworzenia działania w sytuacjach awaryjnych. Obecny system jest bardziej bezpieczny, przejrzysty, szybki, efektywny i nowoczesny.

Jak rozumiem, kdpw_stream nie jest prostą modernizacją poprzedniego systemu. Kto jest twórcą tego projektu? Czy korzystali Państwo z oferty niezależnego dostawcy lub z doświadczeń zagranicznych depozytów, lub izb rozrachunkowych?

- Poprzedni system wzorowany był na systemie funkcjonującym na rynku francuskim. Wraz z rozwojem rynku

Zdawałem sobie sprawę, że relacje z partnerami są kluczowe dla realizacji projektu, więc bardzo staraliśmy się zdobyć ich zaufanie. Wcześnie przekazaliśmy im wszystkie założenia projektu, by mieli czas na przygotowanie się, na umiejscowienie tej inwestycji w planach, a potem motywowaliśmy ich do działania.

a co za tym idzie, większymi potrzebami jego użytkowników, musiał być na bieżąco rozbudowywany, poszerzany, zmieniany, obecny zaś jest oryginalnym projektem KDPW. Nie jest dziełem jednej osoby, lecz zespołu ludzi. Braliśmy pod uwagę zarówno własne doświadczenia, jak i opinie uczestników rynku. Nie korzystaliśmy natomiast z usług niezależnych dostawców, bo w sferze naszej działalności takich nie ma. Systemy informatyczne w organizacjach takich jak nasza są tworzone wewnętrznie, krojone na miarę. Mogliśmy wprawdzie zakupić system, który już działa na jakimś europejskim rynku, ale wymagałby on zasadniczych zmian, bo zakres usług świadczonych przez różne izby rozliczeniowe jest różny. Odmienne są także przepisy prawa obowiązujące na poszczególnych rynkach. Taki zewnętrzny system wymagałby także bardzo głębokich zmian w systemach naszych klientów, a te chcieliśmy minimalizować. Mieliśmy własne doświadczenia i przemyślenia, wiedzieliśmy, czego chcemy. Zależało nam na tym, by podnieść efektywność i poprawić architekturę systemu, ułatwić wprowadzanie nowych usług i zautomatyzować procesy.

Koncepcję systemu tworzył zespół, ale Pan nim kierował. Czy nie napotkał Pan oporu ze strony uczestników rynku - banków, domów maklerskich, GPW, BondSpotu, NBP, w sumie ponad 80 podmiotów?


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy