Głos CEO, CIO o pożytkach z konsekwencji

Wygrywaniu rynkowych szans pomaga Żabce Polska SA konsekwentne oparcie rozwoju na IT. W biznesie prowadzonym przez czołową firmę segmentu convenience każdy element i każdy proces są przedmiotem pracy IT. Wyzwań nie brakuje: konsolidacja rynku, zmiany technologiczne, które umożliwiają wprowadzanie nowych, konkurencyjnych usług, ogromna ilość zmiennych do przeanalizowania, nasilenie konkurencji. O sposobie i efekcie połączenia biznesu z informatyką opowiadają prezes firmy Jacek Roszyk oraz szef informatyki Maciej Kląskała.

CIO: W jaki sposób biznes łączy się w Państwa firmie z informatyką?

Jacek Roszyk, prezes zarządu Żabka Polska SA: Kluczem do naszego rozumienia roli i miejsca IT w firmie jest systemowe podejście do zarządzania informacją i rozwojem, których filarem jest IT. Od początków istnienia na rynku wyznawaliśmy zasadę, że dane rejestrowane są w firmie tylko raz, następnie są agregowane i analizowane. IT umożliwia nam przetworzenie gigantycznych ilości danych w wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji biznesowych i wytyczania celów strategicznych firmy.

Od najwcześniejszych etapów budowy sieci dbaliśmy również o to, aby rozwojowi organicznemu towarzyszył rozwój systemów IT, umożliwiających zarządzanie siecią rozproszoną i wdrażanie nowych usług.

Maciej Kląskała, dyrektor ds. informatyki Żabka Polska SA: W firmach takich jak nasza mamy do czynienia z olbrzymią ilością danych. Dysponujemy narzędziami do ich kategoryzacji oraz transmisji, a przede wszystkim wnikliwej analizy. To dzięki niej możemy podejmować dalsze działania.

J.R.: Sukces strategiczny firmy zaczyna się w momencie, kiedy wykorzystanie odpowiednich narzędzi IT przyczynia się nie tylko do osiągania lepszych wyników, ale także do zwiększania przewagi nad konkurencją i elastycznego dostosowania się do zmieniających się warunków. Wtedy możemy mówić o rzeczywistej współpracy IT z biznesem.

CIO: Rynek, na którym działa firma, zmienia się dynamicznie. Jakie obecnie przyjmują Państwo cele strategiczne organizacji i jakie miejsce zajmuje w tym IT?

J.R.: Dynamika procesów rzeczywiście zdecydowanie wzrosła. W ostatnich kilku latach postęp technologiczny, umożliwiający zmiany w asortymencie produktów czy samym modelu biznesowym, wyraźnie przyspieszył, dlatego planowanie 5-letnie uważamy za długookresowe. Niezmienna pozostaje nasza misja, to jest utrzymywanie roli lidera w sektorze convenience, zapewniając najlepszy standard obsługi blisko, szybko i wygodnie.

O sukcesie w naszym sektorze decyduje właściwa lokalizacja i regionalizacja sklepów. Najlepszy z możliwych lokali optymalizujemy pod kątem asortymentu i usług. Usługi z założenia mają być realizowane w pełnym zakresie, maksymalnie w ciągu 30 sekund, tak jak to się udało w przypadku usług finansowych. W związku z tym naszym celem jest także automatyzacja procesów, co jest możliwe tylko przy udziale nowoczesnych technologii. IT wspiera zatem wszystkie obszary biznesowe: od momentu poszukiwania lokalizacji, poprzez dobór i implementację rozwiązań, usług i produktów, monitorowanie biznesu, a także zapewnienie bezpieczeństwa dla przedsiębiorstwa i klienta.

M.K.: Oferujemy przecież usługi finansowe, z których korzysta 800 tys. klientów, czyli nasz portfel jest większy niż w przypadku niektórych mniejszych banków. Przy wsparciu IT udało się uruchomić obsługę płatności, każda taka transakcja, nie tylko w przypadku dokumentów opisanych kodem kreskowym, trwa do 30 sekund. To unikatowy model, działający w ponad 2300 sklepów. Taki rezultat to wynik naszego doświadczenia, inwestycji w IT oraz wysoko wykwalifikowanej kadry. Departament IT jest ważnym ogniwem w strukturze firmy. Pracowników IT łączą interdepartamentalne kompetencje, dzięki czemu uczestniczą we wszystkich etapach realizacji projektu.