Zwycięska przemiana IT

Dzięki konsekwencji w realizacji obranej strategii Beata Sosnowska, CIO Roku 2012, zmieniła diametralnie sposób pracy IT w swojej firmie. Dziś stanowi ono ważny czynnik biznesu, a CIO uczestniczy w kreowaniu strategii firmy.

Jednym z elementów i zarazem wehikułów zmiany dokonanej przez Beatę Sosnowską jest sposób wprowadzenia i rozwijania szeroko rozumianego Business Intelligence. Od 2012 r. narzędzie początkowo postrzegane jako raportowe stało się jednym z kluczowych komponentów wspomagających zarządzanie spółką. Zasób informacji zawarty w obejmuje niemal każdy obszar biznesowy firmy. Nastąpił przełom, użytkownicy są świadomi nowych możliwości i korzyści, a to otwiera szansę na budowanie inteligentnych rozwiązań i poszerzenie wizji zastosowań, np. dzięki rozważanej współpracy ze światem nauki. To jeden z wielu dowodów na to, że IT VB Leasing działa na rzecz biznesu w sposób pragmatyczny, kreatywny, wyszukując sposoby nieoczywiste, przynoszące szansę na dalszy rozwój.

Jak się zostaje CIO

Beata Sosnowska pełni funkcję CIO w VB Leasing Polska od listopada 2008 r. Początki jej drogi menedżerskiej związane są jednak z inną branżą. Niedługo po studiach, w 2003 r., dołączyła do grupy talentów Volkswagena w Poznaniu. "Świat IT w VW zaczęłam poznawać od systemów logistycznych. Dla firmy motoryzacyjnej to niezbędne narzędzie pracy. Aplikacje, które wdrożyłam, przynoszą wymierne korzyści do dziś" - wspomina Beata Sosnowska. Następnie została szefem działu odpowiadającego za aplikacje sterujące produkcją. "Moim sukcesem było stworzenie w czasie kilku miesięcy zgranego zespołu, który pozostawiłam w poczuciu jasno określonych zasad współpracy i komunikacji" - mówi Beata Sosnowska. Następnie na czele IT Services Volkswagen Poznań zyskała doświadczenie w obszarze utrzymania, infrastruktury oraz telekomunikacji. "Z sukcesem uporządkowałam procesy wewnętrzne, przeprowadziłam reorganizację działu. Dzięki temu poprawiła się jakość obsługi klientów wewnętrznych i bezpieczeństwo systemów produkcyjnych" - mówi Beata Sosnowska.

Kontynuując przygodę z IT w motoryzacji, w 2006 r. przeniosła się do spółki CNH Grupy Fiat, gdzie została Project Managerem IT odpowiedzialnym za wdrażanie aplikacji w fabrykach CNH w Europie. Kiedy z powodu kryzysu we Włoszech Fiat wstrzymał duże inwestycje w obszarze IT, wróciła do Polski, zmieniając branżę na finansową. W Lukas Banku zarządzała dużymi, przekrojowymi projektami IT, m.in. we współpracy z centralą w Paryżu wdrażała pilota systemu do zarządzania ryzykiem, prowadziła projekt wdrożenia karty kredytowej z programem multipartnerskim oraz inicjatywy zarządu. "Przekrojowość projektów dała mi możliwość potwierdzenia umiejętności zarządzania zróżnicowanym zespołem złożonym z analityków IT, programistów, testerów i kadry zarządzającej" - wspomina.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy