Zwycięska przemiana IT

Marek Bauer,

członek zarządu VB Leasing Polska SA

Pracownicy Departamentu IT, zarządzanego przez Beatę Sosnowską, nie tylko wzorowo utrzymują w ruchu całą infrastrukturę spółki, ale uczestnicząc aktywnie w budowaniu nowych procesów, sprowadzają do wspólnego mianownika odrębne spojrzenia poszczególnych obszarów firmy.

Wprowadzenie Business Intelligence w VB Leasing podniosło nie tylko poziom szczegółowości i wieloobszarowości raportowania, ale również dało możliwość lepszego bieżącego zarządzania strategicznymi obszarami spółki, takimi jak: poziom i struktura należności, polityka marżowa i ocena efektywności sprzedaży, rentowność poszczególnych produktów.

Najtrudniejsze w pierwszym etapie (2009 r.) było ustalenie wspólnej interpretacji danych. BI stał się ostatecznie doskonałą okazją do usystematyzowania definicji. Ogromną role w tym procesie odegrało zaangażowanie oraz doskonałe rozumienie celu i korzyści z usystematyzowania definicji przez szefów wybranych departamentów, którzy na tym etapie odegrali kluczową rolę.

Finalnie czas przygotowania raportu skrócił się z dwóch tygodni do kilku minut. Kolejnym istotnym krokiem było zbudowanie hurtowni danych (2010 r.). Wykorzystywanie BI z czasem powiększało się o kolejne obszary biznesowe firmy. Na podstawie informacji z innych już zaangażowanych działów podnosiła się chęć korzystania z aplikacji. Dziś BI jest jednym z głównych elementów działania ekosystemu firmy. Z każdym etapem rosło zaangażowanie użytkowników i ich przekonanie o wartości, jaką dostarcza IT. Pojawiły się widoczne, wymierne korzyści finansowe, liczone na przykład likwidacją przypadków oszustwa. Technologicznie projekt BI zakończył się w 2010 r., lecz proces rozwoju BI trwa i trwać będzie cały czas. W roku 2012 narzędzie początkowo postrzegane jako raportowe stało się jednym z kluczowych komponentów wspomagających zarządzanie spółką. Zasób informacji zawarty w BI obejmuje niemal każdy obszar biznesowy firmy. Jego użytkownikami są uczestnicy procesu handlowego, księgowego, windykacji, ryzyka, kontroli wewnętrznej, obsługi klienta i wielu innych. "Jest to moment przełomowy. Nasze rozwiązanie osiągnęło dojrzałość, a użytkownicy są świadomi możliwości, jakie daje już teraz i jakie może przynieść jego rozwój. 2012 był rokiem weryfikacji pracy wykonanej przez IT i biznes oraz tworzenia planów na przyszłość. W 2013 r. w BI wbudowane będą kolejne rozwiązania, rozważamy podjęcie na tym polu współpracy ze światem nauki. Wraz ze wzrostem ‘popularności’ BI wewnątrz organizacji, a co za tym idzie, zbierania i przetwarzania coraz większej liczby danych rosnących w tempie geometrycznym, stają przed nami wyzwania dotyczące Big Data. Sytuacja ta sprawia, że musimy zmienić podejście do BI, a cały system przejdzie kolejną ewolucję, tak by być jeszcze bardziej użytecznym" - mówi Beata Sosnowska.

Innym przykładem podejścia ukierunkowanego na zbudowanie partnerstwa IT i biznesu była decyzja o wyłączeniu z zakresu dużego projektu zmiany systemu głównego funkcjonalności związanych z obszarem sprzedaży oraz oceny ryzyka kredytowego. Rozpoczyna się on od ofertowania klienta, poprzez scoringi, decyzje kredytowe, aż do uruchomienia umowy leasingowej. "Pracując wspólnie, uczyniliśmy olbrzymi postęp w optymalizacji procesu handlowego oraz zarządzania portfelem produktów. Projekt ten także dowiódł umiejętności partnerskiej współpracy z biznesem" - mówi Beata Sosnowska.

Upór i ciekawość w drodze po sukces

Obecnie CIO w VB Leasing blisko współpracuje z zarządem i bezpośrednio mu podlega. Jak podkreśla Beata Sosnowska, dzięki konsekwencji we wprowadzaniu nowego stylu pracy IT, dziś stanowi ono istotny, strategiczny element biznesu. "CIO uczestniczy w kreowaniu strategii firmy, przestał być osobą od zapewnienia dostępności infrastruktury. Mój przykład dowodzi, że możliwa jest zmiana roli CIO i jego zespołu w organizacji" - mówi Beata Sosnowska.

Zmiana roli była możliwa dzięki otwartości zarządu na zmiany.

Konsekwencja przydaje się, ponieważ żadna długotrwała zmiana nie może obyć się bez porażek. "Jestem osobą, która nie poddaje się, tylko szuka wciąż nowych rozwiązań. W wyciąganie wniosków oraz szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach angażuję przede wszystkim mój zespół i partnerów w biznesie. Dzięki temu wspólnie się uczymy na błędach oraz wspólnie cieszymy z sukcesów" - mówi Beata Sosnowska. Ciekawość ludzi, różnych sposobów oceny sytuacji, to druga cecha, którą odznacza się CIO Roku 2012.

"Fascynuje mnie obserwacja ludzi z innych departamentów, z różnym stanowisk w strukturze firmy, sposobu ich działania w zespołach projektowych. Próba obrania ich perspektywy, aby ich lepiej zrozumieć, to moje ulubione ćwiczenie. Zwiększa szansę na dotarcie do członków zespołu i zaangażowanie ich we wspólne działanie" - wyjaśnia Beata Sosnowska.

O swoim podejściu do zarządzania IT mówi, że niezależnie od branży przynosi wymierne efekty. "Uważam, że każdy CIO ma dwie opcje do wyboru: zostać kimś od realizacji zleceń biznesu lub uczynić krok w stronę biznesu, którego częścią się staje chwilę później. Wybrałam opcję drugą i konsekwentnie realizuję się w tym scenariuszu" - mówi Beata Sosnowska.

Celem takiego wyboru nie jest jednak wyłącznie chęć samorealizacji. "Wierzę, że razem pracujemy po to, aby dać firmie szansę na dalszy, mądry rozwój. Taki sposób zarządzania, współdziałania jest naturalny. Działając w zgodzie z samym sobą i zachowując szacunek do innych ludzi, możemy naprawdę wiele osiągnąć - podsumowuje Beata Sosnowska.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy