Zwycięska przemiana IT

Stawiam czoła wyzwaniu

Od czerwca 2008 r. zarządza IT w VB Leasing. Początkowo jako szef Działu Rozwoju IT, a następnie, po sześciu miesiącach, jako CIO. Podległy jej Departament IT i Organizacji składa się z Działu Help Desk, Działu Rozwoju i Projektów oraz Działu Infrastruktury i Aplikacji. "Początek nie był łatwy. Zespół wymagał przeprowadzenia przez zmiany, reorganizacji na bardziej zorientowany biznesowo niż technicznie. Potrzebował silnego lidera. Firma oczekiwała radykalnych zmian w obszarze IT" - mówi Beata Sosnowska.

Cztery lata w roli CIO w VB Leasing Beata Sosnowska podsumowuje następująco: "Wszystkie moje sukcesy zrodziły się dzięki zespołowi, jaki udało mi się zbudować. IT w VB doskonale potrafi dziś odczytywać potrzeby biznesowe, potrafi być partnerem dla biznesu w niemal każdej kwestii związanej z rozwojem działalności spółki leasingowej".

Odpowiada za budowanie strategii IT, budżet IT, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej w centrali we Wrocławiu oraz we wszystkich oddziałach i filiach, rozwój aplikacji i infrastruktury, pierwszą, jak również drugą linię wsparcia, relacje z dostawcami usług IT i negocjowanie kontraktów z nimi, relacje IT z biznesem, a także współpracę z centralą holdingu w obszarze IT w Wiedniu.

Jako CIO VB Leasing, przyczyniła się do poprawy wyników finansowych spółki w obszarze obsługi klientów i miała znaczący wpływ na zmiany procesów wewnątrz firmy poprzez wdrożenie wielu narzędzi istotnych z punktu widzenia rozwoju biznesu. Powstało m.in. data center, wdrożony został nowy system sprzedażowy, aplikacja do obsługi twardego i miękkiego HR, CRM oraz Business Intelligence czy hurtownia danych.

Beata Sosnowska odpowiada także za stworzenie od podstaw kultury zarządzania projektami opartej na PMI oraz Agile, wg zasady użycia tych metod, które w VB miały szansę najlepiej zafunkcjonować. Metody wprowadzone przez nią do IT przeniknęły także do projektów biznesowych, w których IT jest nieobecne.

Dziś jest szefem najlepszego i najbardziej zaawansowanego IT w holdingu. "Jesteśmy istotnym partnerem dla centrali w Wiedniu oraz szefów IT pozostałych spółek, które czerpią z naszego doświadczenia" - dodaje Beata Sosnowska. Jej dewizą jest przejrzystość i zrozumienie w komunikacji w obszarze IT oraz na linii IT-biznes. Dziś IT jest elementem biznesu, ta linia się zaciera. "Kluczem do naszych sukcesów było doprowadzenie do tego, aby każdy uczestnik procesu, projektu, przedsięwzięcia rozumiał, co jest wspólnym celem oraz jaką ma do odegrania rolę" - podkreśla Beata Sosnowska.

Informacja nas zintegruje

Podejście i sposób działania nowego CIO Roku najlepiej ilustruje historia przedsięwzięć, które odmieniły rolę IT w firmie VB Leasing. W 2008 r. Departament IT pełnił funkcję czysto usługową, IT nie był aktywnym czynnikiem biznesu. Realizacja zleceń pochłaniała dużo czasu i zasobów. Zapotrzebowanie biznesu na raporty dostarczane w krótszym czasie i w szerszym zakresie szybko rosło. Beata Sosnowska od razu po objęciu stanowiska wiedziała, że nie można dopuścić do osiągnięcia "masy krytycznej". Potrzebowała też wraz z zespołem przedsięwzięcia, które mocno odznaczy nową cezurę w dziejach IT w VB Leasing. "Jako pochodną powyższej sytuacji IT po weryfikacji dostępnych na rynku narzędzi zaproponowało wdrożenie innowacyjnego rozwiązania własnymi siłami. Wraz z zarządem spółki podjęta została decyzja o realizacji projektu w takim scenariuszu. To podejście pozwoliło na realizację projektu niskim kosztem, zyskując jednocześnie większą kontrolę nad budowanym narzędziem. Świadomie zostało podjęte ryzyko dłuższego czasu realizacji projektu oraz zmiany metodologii z PMI na Agile" - mówi Beata Sosnowska. I dodaje: "W tworzeniu BI oprócz właściwej agregacji danych ważna jest ich interpretacja, a to wymaga doskonałej znajomości procesów biznesowych oraz struktur danych. Kto ma je znać lepiej niż ich użytkownicy i firmowi właściciele?".


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy