Uwaga! BRM zmienia podejście biznesu do IT

Business Relationship Management (BRM) wpisuje się w nowoczesne pojmowanie roli CIO i IT. Znaczenie BRM dla ewolucji IT określa się jako strategiczne i kluczowe.

Uwaga! BRM zmienia podejście biznesu do IT

Kiedy w ING Banku Śląskim zdecydowano o przejściu grupy klientów z segmentu detalicznego do korporacyjnego, wiadomo było, że przed działem IT i pionem bankowości korporacyjnej żmudna, trudna praca. Niezależnie od komplikacji zmian procesowych i aplikacji, praca na styku biznesu i IT wymaga porozumienia stron reprezentujących tradycyjnie odrębne światy pod względem interesów, postrzegania i działania. W normalnych warunkach projekt zatrzymujący się co chwila na wybojach współpracy IT-biznes byłby obarczony sporym ryzykiem. Wprowadzenie pomiędzy dwa światy Ewy Hadasz, Account Manager Pionu Bankowości Korporacyjnej i Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski, znacznie przyczyniło się do spacyfikowania tych obaw. Zadziałała koncepcja BRM - Business Relationship Management. "Wszystkie trudności komunikacyjne i punkty sporne trafiały pod moją pieczę i były na bieżąco rozstrzygane. Projekt zakończyliśmy o czasie, dodatkowo dobrze zmotywowani na przyszłość do współpracy w nowym modelu" - twierdzi Ewa Hadasz. W ciągu trzech lat obecności Account Managerów liczba eskalacji problemów w projektach na styku IT-biznes w ING spadła o kilkadziesiąt procent. Ankieta wśród użytkowników przyniosła

100-proc. wynik pozytywny. "Początkowo były wątpliwości, czy nie zdublujemy istniejących organizacji. Ale przekonaliśmy wszystkich do nowego modelu" - mówi z zadowoleniem Mariusz Bondarczuk, CIO w ING Banku Śląskim.

Znajomy z IT

W 2011 roku w ING Banku Śląskim powołano czterech Account Managerów dla czterech pionów biznesowych: bankowości detalicznej, korporacyjnej i klientów strategicznych, rynków finansowych i obszarów wsparcia. "Bardzo nam zależało, aby to była nieliczna, skoncentrowana na zadaniach grupa. Wybraliśmy do tej roli osoby o wysokim autorytecie, doświadczeniu i umiejętnościach nawiązywania relacji, przekonywania i zdolnościach negocjacyjnych" - wyjaśnia Mariusz Bondarczuk. O swoim przygotowaniu do nowej roli mówi Ewa Hadasz: "Wywodzę się z IT, ale pracuję dłuższy czas z biznesem i zdążyłam dobrze poznać ludzi i sposób działania. Udało się nam wspólnie odnieść kilka sukcesów, dałam się poznać od dobrej strony, zyskałam zaufanie".

Account Manager w ING ma za zadanie panować nad całością procesu, bez wchodzenia w zbytnie szczegóły. "Widzi zależności, przewiduje konsekwencje, a w razie potrzeby wie, gdzie uzyskać informację o konsekwencjach takich czy innych decyzji. To jej zadanie: mieć ogląd całej sytuacji, nie tylko detaliczny" - mówi Mariusz Bondarczuk.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy