Biznes informatyzowany wiedzą

Komputer z dostępem do internetu i telefon komórkowy to podstawowe narzędzia współczesnego biznesu. Pojawiają się zatem pytanie: czy rozwój nowoczesnych technologii oraz szybka wymiana informacji byłyby możliwe, gdyby nie informatyka?

Dlaczego przedsiębiorstwa tak wielką wagę przywiązują do szybkiego i bezpiecznego przepływu danych? Jakie zadania ma integracja systemów biznesowych? Szukając odpowiedzi na te pytania, skorzystajmy z doświadczenia Przemysława Głębockiego, dyrektora ds. informatyki i rozwoju systemów biznesowych w Schenker sp. z o.o. Przemysław Głębocki został wyróżniony w Konkursie CIO Roku 2008 - otrzymał nagrodę specjalną "W uznaniu osiągnięć w dziedzinie ładu informatycznego i bezpieczeństwa informacji".

Dostęp do wiedzy

Informacja odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, łańcuchem dostaw, a także w budowaniu relacji z partnerami biznesowymi. Szybka i bezpieczna wymiana danych pozwala na dynamiczny rozwój firmy, skraca czas obsługi klientów, znacznie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, a co najważniejsze - przyczynia się do zmniejszania kosztów. Bez wiarygodnej, wysokiej jakości informacji na temat stopnia realizacji usługi, występujących odchyleń i szybkiej reakcji na nie, budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, szczególnie w dobie spowolnienia gospodarczego, jest utrudnione.

"Informacja traktowana jest jako nieodłączny element usługi logistycznej. Dlatego

DB Schenker przywiązuje dużą wagę do rzetelności, poufności i szybkości przekazywania informacji. Rosnące wymagania klientów w tym obszarze powodują, że opracowywane są coraz bardziej zaawansowane rozwiązania przesyłu danych pomiędzy partnerami biznesowymi, czy informowania klientów o odchyleniach w procesie obsługi logistycznej. Takie podejście pozwala skracać czas obiegu towarów w ramach całego łańcucha logistycznego oraz szybko reagować na różnego rodzaju nieprawidłowości" - wyjaśnia Przemysław Głębocki.

Ze względu na szeroki zakres usług warto przyjrzeć się otoczeniu IT, w którym działa operator logistyczny. Z DB Schenker przesyłki są transportowane samochodami, koleją, drogą morską lub lotniczą. Klienci mogą powierzyć firmie także zarządzanie towarami w magazynie, usługi celne z bieżącą kontrolą jakości i kosztów, przygotowanie zestawów promocyjnych czy też dostarczanie podzespołów bezpośrednio na linię produkcyjną. W procesie ważną rolę odgrywa i szybki, bezpieczny dostęp do informacji oraz różne możliwości raportowania. W zależności od specjalizacji obsługiwanej firmy - jej możliwości technologicznych i organizacyjnych - stosowane są różne rozwiązania informatyczne.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy