BI - górniczy kamień milowy

Branża wydobywcza należy do jednej z najbardziej tradycyjnych gałęzi polskiej gospodarki. Jednak tradycja nie musi iść w parze z technologicznym zacofaniem. Czasy, gdy głównym narzędziem w kopalni był kilof, dawno minęły.

Wolny rynek wymusił na przemyśle wydobywczym inwestycje w nowe technologie. Doprowadził do sytuacji, w której kopalnie naszpikowane są nowoczesnymi technologiami pod ziemią, ale i nad nią. Kryzys finansowy jeszcze dobitniej uświadomił dużym przedsiębiorstwom, jak ważna jest dobra informacja. Rozproszona struktura firmy utrudnia sprawne zarządzanie wiedzą, dlatego tak istotne z punktu widzenia wielozakładowych firm jest inwestowanie w systemy umożliwiające centralizację systemów informatycznych. Do takich rozwiązań należą systemy klasy Business Intelligence, które dają wiedzę potrzebną do opracowania strategii kryzysowych lub przygotowują firmę do wejścia na giełdę.

Oj dane, dane

Ilość danych generowana każdego dnia przez przemysł wydobywczy jest olbrzymia. W kompleksach węglowych skupionych na terenie Śląska, do których należą Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Kompania Węglowa SA, pracuje ponad 100 tys. osób skupionych w kilkunastu kopalniach i zakładach. Każdy z tych podmiotów generuje dane, które jeszcze kilka lat temu były analizowane oddzielnie, przy użyciu aplikacji takich jak Excel. Opracowanie informacji, które nierzadko pochodzą z 50 różnych lokalizacji, zajmowało tygodnie i angażowało całe zespoły analityków. Objętość plików Excela niejednokrotnie przekraczała pojemność 200 arkuszy, a osoby, które potrafiły je opracować, były niezastąpione. Cały proces przypominał zbieranie "prasówki" dla dyrektora - asystent zbierał wycinki, które następnie wkładał do teczki i kładł na stole szefa, licząc, że ten "zakopie się" w bieżącym materiale i nie zleci nowych zadań. Obecnie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi Business Intelligence, spółki węglowe dysponują jednym portalem wiedzy - jednym miejscem pozyskiwania danych. Nie ma już potrzeby analizowania całych raportów. Teraz badając jeden wskaźnik, można skupić się na wybranym problemie. Dzięki mechanizmom drążenia firmy są w stanie dojść do atomowych danych, które pozwalają na identyfikację problemu i podjęcie działań umożliwijących odwrócenie niekorzystnych procesów.

Kopalnie danych

Na rynku wydobywczym większość systemów informatycznych dla górnictwa projektuje i wdraża firma Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA (COIG), która obsługuje Jastrzębską Spółkę Węglową SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Kompanię Węglową SA. Do roku 2005 COIG oferował głównie systemy klasy ERP, lecz wraz z rozwojem biznesu poszerzył ofertę o rozwiązania firmy Sybase. " Mimo początkowego oporu ze strony zespołów deweloperskich, które zamiast kupować licencję, same chciały pisać odpowiednie oprogramowanie, uzupełniliśmy nasz ofertę o rozwiązania BI firmy Sybase. Ostatnie trzy lata pokazały, że był to bardzo dobry wybór. Zespoły deweloperskie zajęły się rozwojem swoich aplikacji, a analitycy ze spółek i kopalń otrzymali nowoczesne narzędzie analityczne i raportujące, dzięki któremu odciążyli nasze zespoły produkcyjne" - mówi Romuald Gacka, członek Zarządu, główny specjalista ds. CPD w COIG SA.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • Udział w spotkaniach klubowych pozwalający na wymianę poglądów z najlepszymi CIO, C-level menedżerami, ekspertami
 • Udział w Konkursie CIO Roku przynoszący możliwość przedstawienia dokonań środowisku CIO i dyskontowania sukcesów w firmie
 • Dostęp do CIO Magazynu Dyrektorów IT, pisma relacjonującego działalność Klubu, rozwijającego najważniejsze wątki i zagadnienia Agendy CIO 2019
 • Udział w tworzeniu i realizacji Agendy CIO 2019 – programu dyskusji i wymiany wiedzy o aktualnych, kluczowych wyzwaniach szefa IT
 • Udział w badaniach polskich CIO o trendach i praktykach zarządzania IT
 • Dostęp do biblioteki wiedzy gromadzonej w postaci artykułów, relacji, prezentacji i wideo na stronach klubcio.pl
Korzyści z bycia w Klubie CIO
 • Rozwój wiedzy o dobrych praktykach zarządzania IT
 • Wymiana doświadczeń z najlepszymi CIO
 • Uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • Poprawa własnej skuteczności w realizacja celów IT
 • Lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • Uzyskanie realnego wpływu na strategię firmy