BI - górniczy kamień milowy

Branża wydobywcza należy do jednej z najbardziej tradycyjnych gałęzi polskiej gospodarki. Jednak tradycja nie musi iść w parze z technologicznym zacofaniem. Czasy, gdy głównym narzędziem w kopalni był kilof, dawno minęły.

Wolny rynek wymusił na przemyśle wydobywczym inwestycje w nowe technologie. Doprowadził do sytuacji, w której kopalnie naszpikowane są nowoczesnymi technologiami pod ziemią, ale i nad nią. Kryzys finansowy jeszcze dobitniej uświadomił dużym przedsiębiorstwom, jak ważna jest dobra informacja. Rozproszona struktura firmy utrudnia sprawne zarządzanie wiedzą, dlatego tak istotne z punktu widzenia wielozakładowych firm jest inwestowanie w systemy umożliwiające centralizację systemów informatycznych. Do takich rozwiązań należą systemy klasy Business Intelligence, które dają wiedzę potrzebną do opracowania strategii kryzysowych lub przygotowują firmę do wejścia na giełdę.

Oj dane, dane

Ilość danych generowana każdego dnia przez przemysł wydobywczy jest olbrzymia. W kompleksach węglowych skupionych na terenie Śląska, do których należą Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Kompania Węglowa SA, pracuje ponad 100 tys. osób skupionych w kilkunastu kopalniach i zakładach. Każdy z tych podmiotów generuje dane, które jeszcze kilka lat temu były analizowane oddzielnie, przy użyciu aplikacji takich jak Excel. Opracowanie informacji, które nierzadko pochodzą z 50 różnych lokalizacji, zajmowało tygodnie i angażowało całe zespoły analityków. Objętość plików Excela niejednokrotnie przekraczała pojemność 200 arkuszy, a osoby, które potrafiły je opracować, były niezastąpione. Cały proces przypominał zbieranie "prasówki" dla dyrektora - asystent zbierał wycinki, które następnie wkładał do teczki i kładł na stole szefa, licząc, że ten "zakopie się" w bieżącym materiale i nie zleci nowych zadań. Obecnie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi Business Intelligence, spółki węglowe dysponują jednym portalem wiedzy - jednym miejscem pozyskiwania danych. Nie ma już potrzeby analizowania całych raportów. Teraz badając jeden wskaźnik, można skupić się na wybranym problemie. Dzięki mechanizmom drążenia firmy są w stanie dojść do atomowych danych, które pozwalają na identyfikację problemu i podjęcie działań umożliwijących odwrócenie niekorzystnych procesów.

Kopalnie danych

Na rynku wydobywczym większość systemów informatycznych dla górnictwa projektuje i wdraża firma Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA (COIG), która obsługuje Jastrzębską Spółkę Węglową SA, Katowicki Holding Węglowy SA i Kompanię Węglową SA. Do roku 2005 COIG oferował głównie systemy klasy ERP, lecz wraz z rozwojem biznesu poszerzył ofertę o rozwiązania firmy Sybase. " Mimo początkowego oporu ze strony zespołów deweloperskich, które zamiast kupować licencję, same chciały pisać odpowiednie oprogramowanie, uzupełniliśmy nasz ofertę o rozwiązania BI firmy Sybase. Ostatnie trzy lata pokazały, że był to bardzo dobry wybór. Zespoły deweloperskie zajęły się rozwojem swoich aplikacji, a analitycy ze spółek i kopalń otrzymali nowoczesne narzędzie analityczne i raportujące, dzięki któremu odciążyli nasze zespoły produkcyjne" - mówi Romuald Gacka, członek Zarządu, główny specjalista ds. CPD w COIG SA.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy