Zawód z certyfikowaną przyszłością

Przez wiele lat uczelnie kształcące menedżerów nie uznawały zarządzania projektem za odrębną dyscyplinęwiedzy.

Przez wiele lat uczelnie kształcące menedżerów nie uznawały zarządzania projektem za odrębną dyscyplinęwiedzy.

Zarządzanie projektem często jest określane jako przypadkowa profesja. Decydują o tym dwie ważne przyczyny. Po pierwsze, jeszcze do niedawna ludzie stawali się menedżerami projektu dlatego że przydzielano im takie obowiązki, tzn. projekt. W ten sposób np. specjalista w dziedzinie programowania stawał się odpowiedzialny za zarządzanie zespołem programistów, prowadzących projekt dla klienta X. Po drugie, wiedzy o realizowaniu projektów właściwie nie zdobywa się poprzez systematyczną edukację, ale raczej metodą osobistych prób i błędów. Menedżerowie projektu, nie mający formalnego przygotowania do tej pracy, uczą się zarządzania projektem poprzez jego prowadzenie.

Ważna profesja

W ostatnich dziesięciu latach zarządzanie projektem stało się ważną dyscypliną wiedzy i zyskuje coraz większe zainteresowanie. W opublikowanej niedawno pracy Tom Peters stwierdził, że ponad 50 codziennych działań w organizacjach jest dziś realizowanych w postaci projektów. Organizacje wykorzystują projekty jako sposób osiągania wielu celów operacyjnych tzw. crash projects (np. szybkie i sprawne wdrożenie nowej odmiany produktu) a także strategicznych tzw. core projects (np. wypracowanie nowej strategii dystrybucji produktów). Prowadzi to do istotnego wzrostu znaczenia zarządzania projektami jako kluczowej przewagi konkurencyjnej. Właśnie dlatego coraz większą wagę przywiązuje się do systematycznego kształcenia pracowników w dziedzinie zarządzania projektem.

To nie spotykane wcześniej zainteresowanie projektami można dostrzec w wielu branżach. Wprawdzie nie budzi zdziwienia w przypadku branż tradycyjnie zorientowanych na projekty, takich jak budownictwo, konsulting, przemysł obronny, lotniczy i maszynowy, ale zarządzanie projektami staje się chlebem powszednim w zupełnie nowych obszarach: telekomunikacji, systemach informacyjnych, bankowości, ubezpieczeniach i przemyśle farmaceutycznym. Ponadto doskonaleniem kwalifikacji w dziedzinie zarządzania projektem interesują się organizacje z całego świata - Ameryki Północnej, Europy, Dalekiego i Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Łacińskiej. Coraz więcej korporacji i firm finansuje kompleksowe szkoleniowe programy rozwojowe w tej dziedzinie dla swoich kluczowych pracowników i wymaga od nich zdobywania certyfikatów specjalisty

w zakresie zarządzania projektem.

Instytut Zarządzania Projektem

Instytut Zarządzania Projektem (Project Management Institute - PMI¨) powstał w roku 1969 i od tego czasu wyrósł na najbardziej cenioną organizację specjalistyczną w dziedzinie zarządzania projektem. Dzięki 80 tys. członków na całym świecie PMI¨ jest czołowym stowarzyszeniem, skupiającym fachowców zarządzających projektami. PMI¨ określa standardy zarządzania projektem, organizuje seminaria, programy edukacyjne i system certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Istnieją wprawdzie inne tego typu organizacje, ale żadna nie osiągnęła skali, fachowości i zasięgu równego PMI¨. Organizacja publikuje również A Guide to the Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide¨ (Kompendium wiedzy w zakresie zarządzania projektem), który definiuje podwaliny kwalifikacji fachowych dla menedżerów projektu. PMBOK Guide¨ zawiera wiedzę teoretyczną i praktyczną, stosowaną w większości projektów i powszechnie uznawaną za najbardziej wartościową i użyteczną. Pełni również funkcję leksykonu ułatwiającego praktykę zawodową i wymianę informacji w zakresie zarządzania projektem.

Jest podstawowym źródłem informacji wykorzystywanych w zawodowych programach edukacyjnych PMI¨, takich jak certyfikat specjalisty w dziedzinie zarządzania projektem (Certification of Project Management Professionals - PMP¨). PMBOK Guide¨ wyróżnia dziewięć obszarów wiedzy, które powinien poznać menedżer projektu:

1) Zarządzanie integracją projektu

2) Zarządzanie zakresem projektu

3) Zarządzanie kosztami projektu

4) Zarządzanie czasem w projekcie

5) Zarządzanie ryzykiem w projekcie

6) Zarządzanie jakością w projekcie

7) Zarządzanie komunikacją w projekcie

8) Zarządzanie zamówieniami w projekcie

9) Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie

Certyfikacja specjalistów

Instytut Zarządzania Projektem (PMI) sponsoruje program certyfikacji specjalistów w tej dziedzinie, którego celem jest rozwój, utrzymanie, ocena, promocja i administrowanie rygorystycznym, bazującym na specjalnym egzaminie i spełniającym najwyższe standardy, profesjonalnym systemem weryfikacji i licencjonowania - certyfikatu specjalisty w dziedzinie zarządzania projektem (Project Management Professional - PMP). Program wspomaga międzynarodową społeczność specjalistów zarządzania projektem i jest zaprojektowany tak, aby obiektywnie oceniać i mierzyć wiedzę i kwalifikacje w tej dziedzinie. Wymogi programu i warunki uczestniczenia w nim są określane w uczciwy i bezstronny sposób, w zgodzie z obowiązującym prawem. Program jest zgodny z amerykańskimi regulacjami prawnymi zarówno federalnymi, jak i stanowymi i umożliwia uzyskanie certyfikatu niezależnie od członkostwa czy przynależności do jakiejkolwiek organizacji, stowarzyszenia lub grupy.

Aby uzyskać certyfikat PMP, kandydat musi spełnić wszystkie wymagania Instytutu, dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a następnie udowodnić odpowiednie rozumienie i znajomość zarządzania projektem w ramach egzaminu certyfikacyjnego. Te osoby, który uzyskały certyfikat PMP, muszą następnie wykazać się odpowiednim zaangażowaniem w praktyczne wykorzystanie posiadanych kwalifikacji, spełniając wymogi Instytutu określone w tym zakresie. Szczegóły na ten temat znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.pmi.org.