O potrzebie pilności

IT nie jest przeciwnikiem przetwarzania w chmurze, sieci społecznościowych, mobilności, zarządzania danymi, ale oczekuje gwarancji technicznej.

Wieloletni CIO w CNEP Radwar SA. Ekspert z zakresu systemów CAx, sieci i bezpieczeństwa IT; publikował także o teorii zarządzania. Uczestnik prac nad rządowymi tematami strategicznymi, doradca firm handlu zagranicznego, sektora obronnego i uczelni wyższych.

Nawet pobieżne studiowanie świętych ksiąg dowolnej religii prowadzi do konkluzji, że w perspektywie krótkoterminowej bardziej opłacalna jest krytyka proroków niż zawodowe odkrywanie przyszłości, wyjaśnianie teraźniejszości i przeszłości.

Co w technice przewidują wizjonerzy? Podstawowe dla każdego CIO przesłanie brzmi: "Aktualna organizacja IT nie jest w stanie sprostać kombinacji czynników będących podstawą zmian w branży: przetwarzania w chmurze, social media i sieci społecznościowych, mobilności i zarządzania dużymi zbiorami danych". Prorocy wymieniają jeszcze jeden czynnik powodujący przesunięcie kompetencji decyzyjnych poza IT: konsumeryzację.

Połączenie chmury, informatyki społecznej i mobilności podniesie wydajność zespołów wirtualnych. Teoria zarządzania w obowiązującej wersji uznaje: "jeśli posiadasz informację, zarządzanie jest proste; jeśli posiadasz ją częściowo, podejmujesz ryzyko, jeśli jej nie posiadasz - zgadujesz". Rozwiązanie upatrywane jest w konsumpcji olbrzymich ilości informacji. Między innymi dlatego cyfrowy wszechświat był w 2011 roku 10 razy większy niż w 2006. Użytkownicy oczekują, że uzyskają dostęp do dowolnych aplikacji i danych z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i miejscu. Wizjonerzy podkreślają, że współczesne struktury IT klienta instytucjonalnego nie są w stanie sprostać wymaganiom, równoważąc oczekiwania bezpieczeństwa i dostępu. Paradoksalnie, największym zagrożeniem dla handlowej koncepcji zmian modelu ekonomicznego informatyki są osoby kompetentne w dziedzinie IT.

Współczesna koncepcja marketingowa oferty informatycznej nie jest skierowana do działu IT. Jej grupą docelową jest dział finansowy i szerokie rzesze użytkowników końcowych. Współczesny użytkownik przenosi swoje doświadczenia ze świata sieci społecznych do biznesu, oczekując podobnej łatwości stosowania i ignorując zagrożenia. Dział IT zaś za swoje zadania uznaje jednoczesne zarządzanie między innymi: katalogiem i poziomem usług, finansami, ryzykiem i zgodnością z wymaganiami, bezpieczeństwem i ciągłością. Nieuniknione jest zderzenie dwóch światów: świata obietnicy nieograniczonej dostępności do dóbr masowych i świata opisanego prawnie, skodyfikowanego w ramach norm i kodeksów postępowania.

W walce pomiędzy pożądaniem a porządkiem informatyk znalazł się po stronie sił konserwatywnych i wstrzemięźliwych. Zachowanie wpływu na rozwój IT przez CIO będzie możliwe, jeśli zdoła on zagwarantować, że postrzegany będzie jako fragment innowacyjnego rozwiązania, nie zaś problemu. Informatyk nie może zrezygnować z domagania się zapewnienia bezpieczeństwa danych, przejrzystości i jakości rozwiązań.

Wielowiekowa tradycja uczy, że nie każda wygłoszona wizja się sprawdziła, a głosiciele prawdy są nieliczni wśród fałszywych proroków. Warto przypomnieć słowa: "Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni". Organizacja IT nie jest bowiem przeciwnikiem przetwarzania w chmurze, sieci społecznościowych, mobilności i zarządzania dużymi zbiorami danych. Ale oczekuje uczciwej gwarancji technicznej - nie marketingu.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy