W czym budżetować? W czym analizować?

Wielcy wciąż Wielcy

W czym budżetować? W czym analizować?

LICZBA WDROŻEŃ ZAKOŃCZONYCH, LICZBA WDROŻEŃ ROZPOCZĘTYCH, LICZBA WDROŻEŃ OGÓŁEM

Jak podaje redakcja MSI Polska, wspomniany wcześniej raport IDC na temat polskiego rynku aplikacji klasy ERP pokazuje, że liderem naszego rynku systemów wspomagających zarządzanie jest firma SAP z prawie 40-proc. udziałem. Oracle i ComArch zajmują kolejne pozycje z udziałem odpowiednio 8,3% i 8,1%. Dodatkowym sukcesem firmy ComArch jest pozyskanie w roku 2006 rekordowej liczby 440 klientów ERP.

IDC ocenia wartość polskiego rynku ERP na 175,4 mln USD, z czego ponad 55% stanowiły najpopularniejsze moduły, takie jak: finanse, kadry i płace, zamówienia i sprzedaż. Z pewnością największą korzyść z wdrożenia całego pakietu może przynieść stopniowe wdrażanie kolejnych modułów. Należy więc przypuszczać, że wraz ze wzrostem sprzedaży wspomnianych najpopularniejszych modułów ERP, wkrótce również będzie rosła liczba wdrożeń modułów do planowania i analiz. Jednakże poszczególne rozwiązania BI oferowane przez dostawców pakietów ERP nie są najlepsze w swojej klasie. Tradycyjni dostawcy specjalistycznych BI wciąż są lepsi, chociaż różnice jakościowe zaczynają się stopniowo zmniejszać.

Szacuje się, że polski rynek systemów ERP wzrósł w roku 2006 w stosunku do 2005 o 6%, podczas gdy światowy rynek BI odnotował ponad 11% wzrostu<sup>4</sup>. Rynek ERP jest już nasycony istniejącymi rozwiązaniami, a narzędzia BI na całym świecie cieszą się coraz większym zainteresowaniem (największym w Ameryce).

Pod pojęciem Business Intelligence firma IDC rozumie narzędzia analityczne, raportujące, moduły tworzenia zapytań i systemy statystyczne. To dodatkowo utrudnia ocenę rynku samych modułów do budżetowania.

Moduły do planowania i budżetowania klasyfikuje się w obszarze finansowym, który razem z BI, CRM i modułem wspierającym zarządzanie ludźmi stanowi aplikacje zwane Performance Management (wspierające podejmowanie decyzji i raportowanie w celu poprawy efektywności, obniżenia kosztów i sygnalizowaniu ryzyka). PM łącznie z platformą hurtowni danych nazywane jest Business Analytics (BA).

Do pierwszej trójki liderów rynku BI na świecie należą: Business Objects, SAS i Cognos. W roku 2006 przychody Business Objects wzrosły jednak zaledwie o 7%, podczas gdy SAS (lider w grupie zaawansowanych narzędzi analitycznych) odnotował 16,6% wzrostu. SAP, zajmujący siódmą pozycję na tym rynku, zwiększył swoje przychody o 17,6%. Imponujący wzrost odnotował Microsoft (numer 4 na rynku), którego wartość sprzedaży zwiększyła się o ponad 28%. Jest to najwyższy wzrost w pierwszej dziesiątce firm. Kolejną pozycję zajmuje Hyperion z 5,2% udziału w rynku i 12,3% wzrostu. MicroStrategy odnotował wzrost na poziomie 15,6%. IDC szacuje, że bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży rozwiązań BI nastąpi w roku 2009.

Sytuacja liderów rynku światowego nie odzwierciedla wyników osiąganych na polskim rynku, chociaż zdecydowane działania tych firm wskazują na znaczące zainteresowanie naszym rynkiem. Coraz wyraźniej dostawcy systemów klasy ERP/CPM/BPM interesują się małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym, również w zakresie narzędzi do budżetowania i analiz.

A co przeszkadza?

W czym budżetować? W czym analizować?

Dynamika zakończonych wdrożeń specjalistycznych

Niektóre wdrożenia systemów ERP doprowadziły do nadmiernej centralizacji<sup>5</sup>. W efekcie zwiększa się rola budżetowania oddolnego, ponieważ zaawansowana technologia umożliwia planowanie w wielu komórkach organizacyjnych i w wielu przekrojach. Automatyczna konsolidacja danych sprawia, że traci się kontrolę nad masą informacji w centralnym zarządzaniu procesem budżetowania. Zaprzecza to obietnicom, że nowa technologia prowadzi do zwiększenia transparentności. Słusznie stwierdzono również, że tempo zmian technologicznych jest większe niż możliwość zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, co prowadzi często do konfliktów. Zatrważająca jest też liczba możliwych do wygenerowania informacji. Nadmierna ilość danych może zaciemniać główne czynniki wpływające na jakość podejmowanych decyzji.

W czym budżetować? W czym analizować?

LICZBA ROZPOCZĘTYCH WDROŻEŃ W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH

Decyzja o zakupie i wdrożeniu nowego systemu do budżetowania i analiz z pewnością nie może opierać się tylko na jego różnorodnych funkcjonalnościach. Zasadniczą sprawą jest wewnętrzne przygotowanie samej organizacji. Jak słusznie zauważa John Brookes z firmy Geac<sup>6</sup>, podstawą zadowolenia użytkowników systemu są poprawne dane, o które musi zadbać sama organizacja. Sukcesu we wdrożeniu rozwiązań do budżetowania i analiz nie można kupić razem z oprogramowaniem<sup>7</sup>. Jego osiągnięcie zależy w dużej mierze od inicjatywy wewnątrz firmy, od świadomości potrzeb, od jakości przechowywanych danych w różnych źródłach i od umiejętności użytkowników.

Nasze badanie zostało przeprowadzone wśród dostawców rozwiązań, a nie wśród użytkowników. Jednakże można przypuszczać, że decyzje o kolejnych wdrożeniach poszczególnych produktów nie są podejmowane bez zbadania poziomu zadowolenia już korzystających z danego rozwiązania klientów. Rośnie liczba wdrożeń niemal każdego z analizowanych produktów, tak więc przed ostateczną decyzją trzeba koniecznie sięgnąć po opinię tych, którzy już pracują na poszczególnych rozwiązaniach.

<hr>

<sup>1</sup>Better Budgetting, A report on the Better Budgetting forum from CIMA and ICAEW, czerwiec 2004 ,CIMA (Charted Institute of Management Accountants).

<sup>2</sup>Zarówno wyspecjalizowani dostawcy rozwiązań do budżetowania i analiz, jak i dostawcy systemów klasy BA (BA zawierają interesujące nas moduły) dążą na ogół do stworzenia kompletu narzędzi niezbędnych do zarządzania firmą zgodnie z przyjętą strategią. Pakiety tych rozwiązań są nazywane Corporate Performance Management (CPM) lub Business Performance Management (BPM).

<sup>3</sup>IDC, "Poland Enterprise Application Software 2007- 2011 Forecast and 2006 Vendor Shares",http://www.msipolska.pl

<sup>4</sup>IDC, Worldwide Business Intelligence Tools 2006 Vendor Shares,http://www.idc.com

<sup>5</sup>Chris Jackson, Danka Starovic, Belter Budgeting, Charted Institute of Management Accountants.

<sup>6</sup>Ruth Prickett, Command+Ctrl, Financial Management, April 2005, CIMA

<sup>7</sup>Por. Marta Piechowiak-Naróg, Emil Chocjan, Przepis na Business Intelligence, "Computerworld", 27 lutego 2006.