Tworzymy agendę na nowy rok

Podczas walnego spotkania Klubu CIO, które odbyło się 5 listopada w Warszawie, ustalaliśmy Agendę 2013- program działania Klubu CIO i CIO Magazynu Dyrektorów IT w nadchodzącym roku.

CIO, którzy uczestniczyli w spotkaniu zgłaszali swoje propozycje tematów. Jednym z wiodących motywów była przyszłość roli CIO - temat ten pojawiał zresztą się już na łamach naszego pisma i podczas wcześniejszych klubowych spotkań.

REKOMENDACJE TEMATÓW DO AGENDY CIO 2013

1. Nadchodzi Big Data.

Czy jesteśmy pewni jakości swoich danych? Czy jesteśmy pewni swojego sposobu zarządzania jakością danych?

2. Etyka w Big Data

Wiele mówi się o tym, że CIO i IT odegrają strategiczną rolę w erze Big Data i zainicjują przejście do niej swoich firm. Czy wiadomo, co z punktu prawnego wolno, a czego nie wolno? Czy CIO i IT wiedzą jak zarządzać kwestiami legislacyjnymi?

3. Quo Vadis IT?

Rola IT i CIO ulegają zmianie. Zmianę można zilustruje nowe rozszyfrowanie akronimów CIO i IT: Chief Innovation Officer oraz Innovation Teology. W jaki sposób dojść do takiej pozycji w firmie?

- Ułożenie miejsca IT w organizacji. Relacje z biznesem i z CEO

- Zarządzanie zmianą, odpowiedzialność i ryzyko: czego w tym względzie musi jeszcze nauczyć się CIO. Dyskusja z Interim Manager

4. Agile w korporacji

Podejście Agile, to coś więcej niż podejście do development oprogramowania. TO jedna z metod zrodzonych w IT, które zmieniają całą organizację.

5. Agile i biznes

Porównanie metod waterfallowych z Agile nie wypadają jednoznacznie negatywnie dla metodyk tradycyjnych. Potrzebna jest macierz zastosowań obu podejść do konkretnych wyzwań i potrzeb biznesowych.

6. Outsourcing IT oraz Cloud Computing

W czasach spowolnienia warto zastanowić się nad przekazaniem w ręce specjalistów obszarów standardowych a skupić siły IT na kreatywnym, innowacyjnym wsparciu biznesu w kluczowych dla konkurencyjności obszarach.

7. Uzasadnione i nieuzasadnione lęki dotyczące outsourcingu

Przegląd dobrych i złych doświadczeń w korzystaniu z zewnętrznych zasobów IT.

8. Zarządzanie zmianami prawnymi jedną z kompetencji CIO i IT

Zarządzanie zmianami prawnymi dotyczącymi powinno być jedną z nowych kompetencji, które CIO zbuduje w podległym mu dziale. Powinien gromadzić i zarządzać taką wiedzą. W szczególności powinno dotyczyć to:

- obszaru przetwarzania danych

- bezpieczeństwa

- umów z dostawcami