Silni i odporni

Menedżerowie odznaczają się ponadprzeciętną odpornością psychiczną, jednak powinni zdawać sobie sprawę, że ich pracownicy mogą być mniej odporni, a siła charakteru jest jednym z czynników niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.

Silni i odporni

(od prawej):

Katarzyna Kloskowska-Kustosz Prezes 4business & people,

Katarzyna Lorenc

wicePrezes 4business & people

W tekście opieraliśmy się na wynikach badania MTQ48, które w Polsce przeprowadziła firma 4business & people. Jest to badanie odporności psychicznej lidera z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych AQR Ltd., rekomendowane przez Institute of Leadership and Management. Pomiar pozwala określić poziom czynników decydujących o sile i odporności psychicznej, takich jak: poczucie wpływu i kontroli, poczucie pewności siebie, zaangażowanie, zarządzanie emocjami, a dzięki temu - ocenić podejście zespołu i indywidualnych osób wobec pracy, działania i sukcesu.

Zdarza się, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach w podobnych warunkach osiągają zupełnie różne rezultaty. Czynnikiem, który decyduje o wynikach, często jest siła i odporność psychiczna.

Podczas grudniowego spotkania Klubu CIO "Poczucie czasu i poczucie sensu. Przez meandry kariery menedżera" z Katarzyną Lorenc i Katarzyną Kloskowską-Kustosz, które prowadzą firmę 4business & people, rozmawialiśmy o tym, czym jest siła i odporność psychiczna, czy można nad nią pracować i na jakie cechy warto zwracać uwagę u pracowników - wszak menedżer musi być psychologiem i coachem dla swojego zespołu.

Najkrócej siłę i odporność psychiczną można zdefiniować jako zdolność do osiągania szczytowej formy i wysokich wyników w obliczu poważnych wyzwań, pomimo presji i trudności. Warto pamiętać, że to nie jest cecha, tylko stan. Może więc zdarzyć się tak, że jeśli ktoś nie jest przez dłuższy czas poddany presji, to jego odporność się obniża.

Uzależnieni od wyzwań

Siłę i odporność bada się w kilku aspektach. Jednym jest podejście do wyzwań - to, jak reagujemy na niespodziewane, nieplanowane zdarzenia. Część osób traktuje takie sytuacje jako problem, a część jako szansę i pojawiającą się możliwość działania. Wtedy w obliczu wyzwań zamiast niepokoju pojawia się ekscytacja. Na drugim biegunie są pracownicy ceniący sobie spokój i powtarzalność zadań.

Siła i odporność są skorelowane

ze sposobem, w jaki reagujemy na zmiany, także te na lepsze. Badania pokazują, że jeśli satysfakcja pracowników i odporność psychiczna są niskie, to nawet po działaniach naprawczych poziom zadowolenia nie rośnie, zatrudnieni wszystko interpretują negatywnie. Jeśli natomiast w zespole poziom odporności psychicznej jest wysoki (a poziom satysfakcji w stadium wyjściowym - niski), to pracownicy nawet najdrobniejsze zmiany oceniają pozytywnie.

Zaangażowani i wpływowi

Dla psychologów badających siłę i odporność psychiczną zaangażowanie oznacza sposób, w jaki podchodzimy do trudności, oraz wytrwałość - czyli jak długo jesteśmy w stanie pracować nad jakimś celem, gdy rezultaty są odległe w czasie. Niektóre osoby są mobilizowane przez trudności, inne rezygnują, napotkawszy na przeszkodę. Jedną z technik stosowanych przez osoby z silną automotywacją jest konsekwencja w dążeniu do działania - regularne wykonywanie określonych czynności w celu osiągnięcia sukcesu. Istotna jest także elastyczność, czyli szybkie reagowanie na nowe sytuacje, poszukiwanie rozwiązań problemów, nowych sposobów działania.

Menedżer powinien także zwracać uwagę na to, w jaki sposób pracownicy postrzegają swoją rolę w świecie. Część osób uważa, że są "kowalami własnego losu", słychać to zresztą w ich codziennych wypowiedziach, mówią: zrobiłem coś, odpowiadam za coś. Inni są "niesieni przez życie", mówią: nie dało się, zrobiło się. To wiąże się ze zdolnością do wyznaczania sobie celów i realizowania ich. Osoby, które często narzekają, widzą przyczyny ewentualnej porażki poza sobą, są to tzw. osoby zewnątrzsterowne. Oczywiście, te nawyki myślowe można i warto zmienić.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy