Kadra rosnąca wraz z organizacją

Polskie oddział firmy GTECH zrealizował niedawno projekt łączności nowej sieci 12,5 tys. kolektur Totalizatora Sportowego. Przedsięwzięcie obejmowało także dostarczenie i zainstalowanie 12,5 tys. terminali wraz z osprzętem.

Kadra rosnąca wraz z organizacją

Firma GTECH to światowy lider w dostarczaniu systemów loteryjnych. Polski oddział firmy, największy zaraz po amerykańskiej centrali, od wielu lat wdraża olbrzymie projekty w Europie i nie tylko. W skali polskiego Centrum Technologicznego GTECH wielkie projekty pojawiają się 3-4 razy do roku. W skali globalnej to 8-10 takich wdrożeń, nie mówiąc o mniejszych realizacjach.

Stać na mocnym gruncie

Jarosław Dąbrowski, od 2008 r. Regional Technology Director GTECH Poland, wcześniej Project Manager, nadzoruje projekty w całym swoim regionie, obejmującym Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Równolegle do wdrożenia w Totalizatorze Sportowym zarządzał projektem dla izraelskiej loterii. Poprzez politykę korporacyjną, która zakłada inwestowanie w lokalne zespoły, polski oddział angażuje się w największe i najbardziej skomplikowane systemy loteryjne na świecie. Pozycja polskiego Centrum stale wzrasta, przy wdrażaniu rozwiązań dla polskiej loterii pracował zespół złożony wyłącznie z osób zatrudnionych w warszawskim centrum. "Dotychczas w ramach podobnych projektów realizowanych przez korporację GTECH wykorzystywane były zespoły międzynarodowe. Fakt, że pracownicy polskiego centrum technologicznego GTECH byli w stanie zrealizować wdrożenie systemu dla Totalizatora Sportowego samodzielnie, ugruntował ich pozycję w firmie" - zaznacza Jarosław Dąbrowski.

Warszawski zespół GTECH liczy ponad 250 osób, kolejny po nim, w Barcelonie, zatrudnia 50 osób. "To zupełnie inna skala działania" - zauważa Jarosław Dąbrowski. "Dzięki tak rozbudowanemu polskiemu oddziałowi, szczególnie w części technologicznej, GTECH Poland może zabezpieczać funkcjonowanie największych loterii, jak choćby Camelot w Wielkiej Brytanii czy loteria Veikkaus w Finlandii". O rozmiarze projektów może świadczyć fakt, że wymiana fińskiego systemu trwała trzy lata.

Blaski i cienie projektu

Totalizator Sportowy w Polsce znajduje się na liście 80 wielkich klientów organizacji. Warszawski zespół musiał zmierzyć się z projektem wielkoskalowym.

W ramach projektu zapewniono nową sieć łączności dla 12,5 tys. kolektur Totalizatora Sportowego oraz dostarczono i zainstalowano 12,5 terminali wraz z osprzętem. Zostało również opracowane nowe oprogramowanie dla systemu centralnego i terminali, dostosowane do wymagań Totalizatora. Zbudowano dwa centra komputerowe z wyposażeniem.

"Najtrudniejszym elementem projektu, z którym wiązało się największe ryzyko, była sama skala projektu - wdrożenie nowego systemu w 12,5 tys. kolektur" - wyjaśnia Jarosław Dąbrowski. "Utrudnieniem było także uzależnienie wykonywania przez podwykonawców niektórych elementów wdrożenia. Dużym wyzwaniem była skala zmian dla samego klienta (TS) i związane z tym ryzyko powodzenia projektu". Ważnym elementem wdrożenia było takie prowadzenie działań, by nie wpływać na pracę kolektorów i Totalizatora. Specjaliści wykonali konwersję danych ze starego systemu na nowy, w aspekcie zmian niektórych jego funkcjonalności. Przy wdrażaniu nowego systemu dla polskiej loterii GTECH korzystał z różnych rozwiązań, m.in. własnego systemu online. Oprogramowanie było pisane in-house, pod specyficzne wymagania rynku polskiego. Infrastruktura centrów przetwarzania danych została oparta na sprzęcie IBM, sieć łączności zaś na rozwiązaniu 3G dostarczonym przez Polkomtel.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy