IT ułatwia życie pacjentom

Pełna integracja rozwiązań informatycznych i baz danych spółek Grupy LUX MED w jedno rozwiązanie medyczne i grupę rozwiązań zapleczowych ściśle zintegrowanych ze sobą znacznie podnosi jakość usług, pomaga w pracy personelowi medycznemu i pracownikom administracyjnym.

Joanna Sędzikowska

Joanna Sędzikowska

To zasługa Joanny Sędziowskiej, członka zarządu, która podjęła się realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Grupę LUX MED tworzą cztery główne marki medyczne: LUX MED, LIM, Medycyna Rodzinna, Promedis, a także centra diagnostyki obrazowej, takie jak AVI czy FADO oraz LIM Laboratoria. Do niedawna każda z firm stopniowo przyłączanych do grupy miała własne systemy informatyczne - medyczne i tzw. zapleczowe - oraz bazy danych. W 2009 r. zarząd podjął decyzję o wdrożeniu jednego, zintegrowanego systemu medycznego pgMED 3.0 w całej grupie oraz elektronicznej historii choroby w gabinetach lekarskich we wszystkich markach biznesowych. Realizacja projektu umożliwiła zastąpienie czterech niezależnych systemów medycznych działających w każdej z marek jednym centralnym rozwiązaniem oraz zintegrowanie systemów: księgowych, HR, kontrolingu, call center itd.

Gra w kolory

Zintegrowany system medyczny pgMED 3.0 tworzą:

• Część szara, która obejmuje: obsługę rezerwacji wizyt, rejestrację, obsługę usług laboratoryjnych i stomatologicznych, konfigurację usług medycznych, produktów, cenników, placówek, kart, klientów, poddostawców i pacjentów, rozliczenia i interfejsy z systemami zapleczowymi.

Zobacz również:

• Część biała, w której skład wchodzą: elektroniczna historia choroby, badania, wyniki, zalecenia, leki.

Część szara została wprowadzona w 82 placówkach Grupy LUX MED i działach centralnych. Wdrożenie objęło 2000 osób: pracowników recepcji, lekarzy stomatologów i personel pielęgniarski. Część białą projektu wdrożono we wszystkich gabinetach w 32 placówkach publicznych. Integracja baz danych objęła dane ponad 1 mln pacjentów. Wspólny system medyczny oraz rozszerzenie informatyzacji na gabinety lekarskie przyniosły: poprawę procesów biznesowych; redukcję kosztów przedsiębiorstwa; wzrost efektywności pracowników; pozyskanie i utrzymanie nowych klientów; możliwość lepszego wykorzystania informacji; wzrost innowacyjności; bardziej precyzyjne dotarcie do klientów i rynków; konsolidację operacji biznesowych.

"Uczestniczyłam w budowaniu Lukas Banku i Eurobanku. Ten projekt wydał mi się trudniejszy od dwóch poprzednich. Dlatego się go podjęłam" - mówi Joanna Sędzikowska.