IT ułatwia życie pacjentom

Pełna integracja rozwiązań informatycznych i baz danych spółek Grupy LUX MED w jedno rozwiązanie medyczne i grupę rozwiązań zapleczowych ściśle zintegrowanych ze sobą znacznie podnosi jakość usług, pomaga w pracy personelowi medycznemu i pracownikom administracyjnym.

IT ułatwia życie pacjentom

Joanna Sędzikowska

To zasługa Joanny Sędziowskiej, członka zarządu, która podjęła się realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Grupę LUX MED tworzą cztery główne marki medyczne: LUX MED, LIM, Medycyna Rodzinna, Promedis, a także centra diagnostyki obrazowej, takie jak AVI czy FADO oraz LIM Laboratoria. Do niedawna każda z firm stopniowo przyłączanych do grupy miała własne systemy informatyczne - medyczne i tzw. zapleczowe - oraz . W 2009 r. zarząd podjął decyzję o wdrożeniu jednego, zintegrowanego systemu medycznego pgMED 3.0 w całej grupie oraz elektronicznej historii choroby w gabinetach lekarskich we wszystkich markach biznesowych. Realizacja projektu umożliwiła zastąpienie czterech niezależnych systemów medycznych działających w każdej z marek jednym centralnym rozwiązaniem oraz zintegrowanie systemów: księgowych, HR, kontrolingu, call center itd.

Gra w kolory

Zintegrowany system medyczny pgMED 3.0 tworzą:

• Część szara, która obejmuje: obsługę rezerwacji wizyt, rejestrację, obsługę usług laboratoryjnych i stomatologicznych, konfigurację usług medycznych, produktów, cenników, placówek, kart, klientów, poddostawców i pacjentów, rozliczenia i interfejsy z systemami zapleczowymi.

• Część biała, w której skład wchodzą: elektroniczna historia choroby, badania, wyniki, zalecenia, leki.

Część szara została wprowadzona w 82 placówkach Grupy LUX MED i działach centralnych. Wdrożenie objęło 2000 osób: pracowników recepcji, lekarzy stomatologów i personel pielęgniarski. Część białą projektu wdrożono we wszystkich gabinetach w 32 placówkach publicznych. Integracja baz danych objęła dane ponad 1 mln pacjentów. Wspólny system medyczny oraz rozszerzenie informatyzacji na gabinety lekarskie przyniosły: poprawę procesów biznesowych; redukcję kosztów przedsiębiorstwa; wzrost efektywności pracowników; pozyskanie i utrzymanie nowych klientów; możliwość lepszego wykorzystania informacji; wzrost innowacyjności; bardziej precyzyjne dotarcie do klientów i rynków; konsolidację operacji biznesowych.

"Uczestniczyłam w budowaniu Lukas Banku i Eurobanku. Ten projekt wydał mi się trudniejszy od dwóch poprzednich. Dlatego się go podjęłam" - mówi Joanna Sędzikowska.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy