Dobrze skomponowana wizja

Za nami wrześniowe spotkanie Klubu CIO. Tematem było wsparcie dla biznesu, które daje CIO, a gościem specjalnym - Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Banku.

Dobrze skomponowana wizja

Zdaniem Piotra Czarneckiego, wizja biznesowa to synteza pomysłów, produktów, technologii i procesów skupionych wokół potrzeby biznesowej (uświadomionej lub nieuświadomionej).

Jak powstaje wizja biznesowa?

Możliwości, które daje technologia są inspiracją dla tworzenia potrzeb. Spektrum możliwości dotarcia do klienta jest coraz szersze. W dzisiejszym świecie walczymy o zaangażowanie klienta, jego emocje, nie sprzedajemy już po prostu produktów.

Potrzebna jest wewnętrzna pasja, aby zmieniać rzeczywistość, istotna jest również kwestia wiarygodności biznesowej, przekonanie o możliwości realizacji wizji.

Według Piotra Czarneckiego, jeśli to przekonanie idzie od góry, to organizacja jest w stanie zrealizować najbardziej nawet ambitne, trudne wizje.

Dobrze skomponowana wizja

Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Banku w rozmowie z uczestnikami spotkania

Jak zrealizować wizję?

1. CIO jako chief innovation officer. Ważne, aby nie tylko rozumieć czy kreować wizję, ale także umieć ją jasno zakomunikować.

2. Określone strategiczne cele i konsekwencja w działaniu.

3. Bądź liderem, a nie tylko menedżerem.

Zarządzanie rozumiane jako ograniczanie złożoności (czyli - planujemy, wyznaczamy cele, obsadzamy stanowiska, później kontrolujemy) nie wystarczy w dzisiejszych czasach. Przy takiej spirali zmian plany strategiczne w praktyce mają sens w perspektywie roku. Planowanie i wyznaczanie celów to za mało. Przywództwo to przede wszystkim zarządzanie zmianą, zarządzanie w zmiennych warunkach - wyznaczanie kierunku. Ludzie boją się zmian, trzeba ich motywować.

4. Kreatywność, innowacyjność. Kreatywne eksperymentowanie.

Podejście eksperymentalne przekłada się jednak na możliwość porażki.

Rozumienie możliwych trendów na rynku często wymaga zmiany schematów myślenia. CIO powinien być dla CEO partnerem, który powie o nowych interesujących trendach, które pojawiły się na horyzoncie. Technologia to obszar, który podlega ogromnym zmianom i jest motorem zmian w innych dziedzinach. Dlatego CIO powinien pełnić funkcję Chief Innovation Officera.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy