CIO Roku 2010

Finalista: Jarosław Klasa Do 2008 roku PKP CARGO nie miała spójnego systemu zarządzania aplikacjami, usługami dostępowymi, bezpieczeństwem dostępu użytkowników do zasobów, właściwą pracą serwerów oraz stacji roboczych. Projekt zainicjowany przez Jarosława Klasę wyeliminował te punkty zapalne firmy.

Bio

Od 2010 r. pełni funkcję dyrektora Biura Telenformatyki PKP Cargo, zajmując się kierowaniem pracą biura IT, projektowaniem, inwestycjami i wdrażaniem technologii IT. W PKP Cargo przeszedł drogę od nastawniczego (od 1985 r.), przez technika informatyka i koordynatora, po szefa IT. Jak sam mówi: w dziedzinie teleinformatycznej oraz mechatronicznej nie ma dla mnie programu, maszyny lub urządzenia, którego nie nauczyłbym się obsługiwać. Łatwo przyswajam nową wiedzę techniczną. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, magister inżynier kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Obecnie przygotowuje doktorat na rodzimym wydziale, tematem badań jest wykrywanie usterek mechanicznych taboru kolejowego podczas ruchu. Wynalazca, autor patentów.

Zarządzanie procesami informatycznymi jednego z największych europejskich przewoźników towarowych to wyzwanie. Jarosław Klasa, od 1985 r. związany zawodowo z koleją, podjął to wyzwanie. Do tej pory wszystkie jego działania sprawdziły się i wzmocniły spółkę. "Informatyka jest moim hobby, ale takim, które daje mi chleb. Robię więc to, co naprawdę lubię, i uważam, że robię to dobrze" - uśmiecha się J. Klasa.

Stworzyć zgrany team

PKP Cargo to kwintesencja rozproszonej struktury. Spółka ma 7000 stacji roboczych na komputerach pochodzących od różnych producentów, działających na bazie Windows XP, Vista oraz 7; 60 różnych dostarczonych przez kilku producentów w różnych technologiach dostępu, architekturze oraz specyficznych wymagań w Grupie PKP SA; 10 tys. użytkowników systemów komputerowych i 400 lokalizacji geograficznych, w tym 20 lokalizacji głównych, zróżnicowanych pod kątem wykorzystywanych łączy telekomunikacyjnych, dostarczonych przez różnych operatorów. Do niedawna nie istniał zunifikowany system zarządzania oraz monitoringu usług wspierający procesy biznesowe. Taki stan rzeczy zastał w 2008 r. Jarosław Klasa, powołany na zastępcę dyrektora Biura Teleinformatyki w warszawskiej centrali PKP CARGO SA.

"Pracę w Biurze Teleinformatyki rozpocząłem od rozpoznawania procesów. Stwierdziłem, że przy planowanym wdrożeniu trzech dużych systemów: systemu klasy ERP, systemu eksploatacyjnego i utrzymaniowego, brakuje solidnych fundamentów IT w zakresie technologicznym oraz ludzkim" - opowiada Jarosław Klasa. "Stworzyłem więc ścisłą kadrę inżynierską, stosując metodologię ‘systemu zastępowych’, często stosowaną dla wykształcenia przywódców grup ‘zastępów’. Jest to idealna metoda na stworzenie zgranej grupy menedżerów, którzy czerpiąc wzorce, powielają ją na innych" - dodaje.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy