Bez lęku. IT w finansach

Wyzwaniem dla Thomasa Ruedesheima, CIO Allianz Polska, jest budowa nowoczesnego, interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania IT. Firma jest widziana jako całość, a nie zbiór izolowanych funkcji.

Czy wyzwania, przed którymi stają CIO z firm sektora finansowego, są wyjątkowe? Ankieta towarzysząca "Koronie " wskazała na wyraźnie rysujące się trendy oszczędnościowe, redukcję nakładów na rozwój i pracowników. Jednocześnie do swoich priorytetów CIO zaliczyli współpracę z biznesem i proinnowacyjność. Poprosiliśmy szefów IT o przykłady konkretnych działań i osiągnięć.

Optymalizacja? Odpowiedź to konsolidacja wertykalna

Thomas Ruedesheim od 2006 r. pełni funkcję CIO w Allianz Polska, równolegle Key Account Manager CEEMEA. W tej pierwszej roli działa na rzecz konsolidacji IT w obrębie polskiej Grupy Allianz. Równolegle - jako Key Account - działa na rzecz konsolidacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. "Kiedy rozpoczynałem pracę w Allianz Polska, mieliśmy bardzo zróżnicowane środowisko technologiczne. Praktycznie każda linia biznesowa posiadała własny system. Z tym wiązał się oczywiście problem wymiany danych pomiędzy nimi. Ale także problem wysokiego kosztu takiej architektury. Dlatego rozpoczęliśmy i kontynuujemy konsolidację. Docelowo chcemy mieć dwa-trzy kluczowe systemy. Nie chodzi o duże, monolityczne monstra, ale raczej elastyczne aplikacje, które dostarczają usługi najważniejsze w danym momencie dla biznesu i klientów" - mówi Thomas Ruedesheim.

Na przestrzeni dekady w Allianz Polska doszło do wyraźnej konsolidacji IT. Udało się ograniczyć liczbę kluczowych systemów do sześciu. "Taką pracę mają przed sobą wszyscy wielcy uczestnicy rynku ubezpieczeń w Polsce. Ale obecnie, jak mi się wydaje, są krok za nami, ponieważ posiadają przeciętnie po 10 takich systemów" - zaznacza Thomas Ruedesheim.

Podobne wyzwania dotyczą także całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. "Mamy wspólny system Opus i lokalne rozwiązania w Rumunii, w Polsce, w Rosji, np. wspierające sprzedaż. Region także chcemy konsolidować. Przed czterema laty zapoczątkowaliśmy outsourcing platformy komunikacyjnej dla całego regionu, jego działaniem i bezpieczeństwem zarządza T-Systems. Obecnie w regionie prowadzona jest natomiast konsolidacja data center" - opowiada Thomas Ruedesheim.

Prowadzona konsolidacja systemów ma charakter wertykalny. Wybór takiego podejścia wymaga wyjaśnienia. "Widziałem wielokrotnie na przestrzeni ostatniej dekady, że banki dokonywały całościowej, horyzontalnej konsolidacji. Powstawał moloch, gigantyczny system ‘do wszystkiego’. Nie działał jednak zwykle tak, jak należałoby oczekiwać. Dlatego teraz banki prowadzą raczej wertykalną konsolidację, np. jeden system dla obszaru treasury we wszystkich krajach, jeden do drukowania. My także idziemy tą drogą. Mamy już jeden system dla spraw kadrowych, jeden dla księgowości finansowej itd. Docelowo będą to systemy obsługiwane z regionalnego centrum danych" - mówi Thomas Ruedesheim. Obecnie rozpoczęła się już migracja kolejnych oddziałów krajowych Allianz w Europie Środkowej do tego ośrodka. Od marca br. co kwartał dołączają kolejne kraje.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy