Bankowe łączenie ognia z wodą

Poprowadził projekt integracji banków Fortis Bank Polska SA i Dominet Bank SA w ramach pierwszej w historii polskiej bankowości jednoczesnej fuzji prawnej, operacyjnej i informatycznej.

Tomasz Kuźmierz, CIO w BPN Paribas Fortis

Tomasz Kuźmierz, CIO w BPN Paribas Fortis

Program przyniósł bankowi znakomite osiągnięcia w zakresie poprawy procesów biznesowych, redukcji kosztów przedsiębiorstwa, konsolidacji operacji biznesowych, tworzenia nowych produktów lub usług (innowacyjność). Fuzja operacyjna połączona została z pełną integracją IT i migracją klientów Dominet Bank do systemów Fortis Bank Polska. Ze strony IT pracami zarządzał Tomasz Kuźmierz, CIO, oraz Janusz Stępień, dyrektor Biura ds Integracji Systemów Informatycznych.

Projekt, realizowany w ciągu 23 miesięcy, zakończył się sukcesem dniach 1-3 sierpnia 2009. Migracja i integracja zostały dokonane w formie jednoczesnego, pełnego przeniesienia wszystkich produktów, rachunków i klientów (big bang). Przeniesiono 450 000 klientów

Zobacz również:

191 000 rachunków bieżących, 35 000 zleceń stałych

88 000 depozytów, 87 000 kart debetowych i kredytowych, 255 000 kredytów oraz 523 000 zabezpieczeń. W systemach Fortis Bank Polska zaimplementowano wszystkie produkty z oferty Dominet Bank oraz zachowano ciągłość procesów biznesowych.

Połączenie banków specjalizujących się w różnych segmentach klienta pozwoliło na powstanie w pełni uniwersalnego banku, z kompleksową ofertą dla klientów indywidualnych, firmowych i korporacyjnych. "Projekt, który Tomek przedstawił do konkursu, to była jednoczesna fuzja prawna, operacyjna i informatyczna dwóch banków: Fortisu i Dominetu, gdzie Tomek był liderem obszaru IT, jednego z 14 obszarów wyodrębnionych w tym projekcie. W trakcie projektu - który ze względu na różnice pomiędzy bankami przypominał łączenie ognia z wodą - przeniesiono do Fortisu wszystkich klientów Dominetu z ich rachunkami, kredytami itd., zachowując wszystkie produkty. Żeby nie było za łatwo, w trakcie projektu - na 10 miesięcy przed jego końcem - zmienił się właściciel: na arenę wszedł BNP Paribas, co nieco zmieniło środowisko biznesowe i koncepcję docelowego systemu informatycznego" - mówił podczas laudacji wygłoszonej na gali Jacek Pulwarski, CIO w PAP, członek jury Konkursu CIO Roku 2009.