CIO Insight. Dlaczego warto zaprosić AI do firmy?

Czy mamy przełom w adaptacji rozwiązań Artificial Intelligence? Trzy czwarte CIO - respondentów badania CIO Insight twierdzi, że ich firma posiada wystarczającą ilość i jakość danych, aby stosować rozwiązania AI.

O co pytaliśmy CIO?

  • dostępność danych odpowiednich do wdrożenia AI
  • znaczenie czynnika FOMO (Fear of Missing Out) dla adaptacji AI
  • kompetencje w projektach AI i modele adaptacji
  • miary efektywności projektów AI.

W badaniu udział wzięło 66 CIO z czołowych firm i instytucji w Polsce. Połowa uczestników CIO Insight reprezentu¬je firmy zatrudniające powyżej 2000 osób, a łącznie trzy czwarte pracuje w firmach liczących ponad 500 zatrudnionych. Jedna trzecia firm, z których CIO wzięli udział w badaniu, osiąga powyżej 1 mld zł przychodów rocznie, a łącznie ponad 60% powyżej 250 mln zł.

Z przyjemnością zapraszam do lektury ustaleń CIO Insight. Dlaczego warto zaprosić AI do firmy?

Szymon Augustyniak

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.