Zmiana w PZU

Marcin Halbersztadt, odpowiedzialny w PZU za obszar IT, zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu spółki.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 6 października 2011 r. Marcin Halbersztadt złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. W związku ze złożoną rezygnacją, jego mandat jako członka zarządu PZU wygasł z dniem 6 października 2011 r.

Marcin Halbersztadt był w PZU odpowiedzialny za obszar IT. Swoją funkcję piastował oficjalnie od lipca br., informacja o jego nominacji do zarządu została ogłoszona 28 kwietnia br.

Jak podano w komunikacie, przyczyną rezygnacji Marcina Halbersztadta z zajmowanego stanowiska są względy zdrowotne.

Polecamy wywiad z Marcinem Halbersztadtem opublikowany we wrześniowym wydaniu CIO Magazynu Dyrektorów IT.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy