Wychodzenie z pułapek

Myślenie wertykalne to kopanie w głąb tego samego dołu. Myśleniem lateralnym jest podejmowanie kolejnej próby w innym miejscu.

Myślenie wertykalne to kopanie w głąb tego samego dołu. Myśleniem lateralnym jest podejmowanie kolejnej próby w innym miejscu.

Wychodzenie z pułapek

Edwarda de Bono czyta się z przyjemnością, tak też było przy innych jego książkach. Myślenie lateralne to termin wprowadzony przez niego. Oznacza nowe spojrzenie na sytuację, dostrzeżenie innych możliwości, przeformułowanie problemu dające szansę rozwiązania go nowymi metodami. Myślenie lateralne definiowane jest jako gotowość do pozbycia się sztywności w postrzeganiu i rozumieniu świata, zdolność patrzenia na problem z różnych stron. Takie podejście pozwala na świadome poszukiwanie nowych, alternatywnych rozwiązań.

Niechęć do porzucenia wspominanego na początku tej dołu jest konsekwencją niechęci do porzucania inwestycji w wysiłek, który włożono w kopanie dołu, nie ujrzawszy najpierw zwrotu z tej inwestycji. Zbyt silne jest dążenie do dokończenia raz rozpoczętej pracy. De Bono twierdzi, że największa ilość naukowego wysiłku jest zbędnie kierowana w stronę logicznego powiększania pewnego określonego dołu.

Edward de Bono, "Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom", Wydawnictwo Helion, s. 191.