Wszechświat danych rośnie coraz szybciej

Jak wynika z badania IDC Digital Universe "Extracting Value from Chaos", ilość danych na świecie podwaja się co dwa lata, a w 2011 roku zostanie utworzonych i zreplikowanych 1,8 zetabajtów danych. Wolumen światowych danych wzrośnie o50-krotnie w ciągu najbliższej dekady.

W ciągu najbliższej dekady liczba serwerów przechowujących światowe dane wzrośnie dziesięciokrotnie. Tylko w 2011 roku zostanie stworzonych 1,8 zetabajtów danych.

Liczba danych, które ludzie tworzą pisząc wiadomości e-mail, robiąc zdjęcia czy ściągając muzykę i filmy jest bardzo niewielka, w porównaniu z liczbą danych kreowanych wokół tego. Informacje nieustrukturyzowane - takie jak pliki, e-maile i wideo - będą odpowiadały za ok. 90% wszystkich danych stworzonych w ciągu najbliższego dziesięciolecia.

Sponsorowane przez firmę EMC badanie IDC przewiduje, że ogólnie liczba danych wzrośnie 50 razy do 2020 r. w dużym stopniu przez nowe systemy wbudowane takie jak czujniki w ubraniach, urządzeniach medycznych, czy budowlach.

Do 2020 r. działy informatyczne na świecie odnotują 10-krotny wzrost liczby serwerów (fizycznych i wirtualnych), 50-krotny wzrost ilości informacji, którymi muszą zarządzać, 75-krotny wzrost liczby plików lub kontenerów zawierających informacje.

Natomiast liczba profesjonalistów IT, którzy mogliby zarządzać tymi danymi wzrośnie jedynie półtorakrotnie. Liczba ludzi, którzy posiadają umiejętności i doświadczenie do zarządzania szybko rosnącymi wolumenami danych nie rośnie odpowiednio szybko do zwiększającego się popytu - wynika z raportu IDC.

Kwestia bezpieczeństwa danych będzie nadal kluczowym zagadnieniem dla menedżerów IT. Obecnie mniej niż jedna trzecia wszystkich przechowywanych danych ma chociaż minimalną ochronę i jedynie połowa informacji, które powinny być chronione jest chroniona w jakimkolwiek stopniu.

Koszty technologii związanych ze sprzętem i oprogramowaniem do tworzenia, zbierania, zarządzania i przechowywania danych spadły o jedną szóstą w porównaniu z rokiem 2005. Na przykład deduplikacja danych i techniki kompresji zredukowały wielkość transmitowanych danych w sieciach i przechowywanych w centrach danych, a wirtualizacja zwiększyła możliwości systemów przechowywania danych.

Od 2005 roku roczne inwestycje firm w sprzęt, oprogramowanie i usługi świadczone w chmurach obliczeniowych oraz pracowników zajmujących się zarządzaniem informacjami wzrosły o 50%, do 5 bln USD.

Obecnie cloud computing odpowiada jedynie za 2% wydatków na IT, ale do 2015 r. niemal 20% wszystkich informacji będzie w jakiś sposób związanych z chmurami obliczeniowymi, a 10% będzie przechowywanych w infrastrukturze cloudowej - przewiduje IDC.

Digital Universe jest badaniem wykonywanym co roku, już od pięciu lat i obejmuje pomiary oraz prognozy ilości informacji cyfrowych tworzonych i kopiowanych w okresie rocznym oraz analizy skutków dla osób prywatnych, przedsiębiorstw i specjalistów w dziedzinie informatyki.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy