Wojna o talenty - czy popyt przewyższa podaż utalentowanych pracowników IT na rynku pracy

Branżę IT cechuje wysoka dynamika zatrudnienia. Wyniki cyklicznego badania Antal Global Snaphot pokazują, że ponad połowa pracodawców stale deklarowała zatrudnianie specjalistów IT w bieżącym roku, natomiast niewielu przedsiębiorców deklarowało plany zwalniania przedstawicieli tej grupy zawodowej. W związku z tym, możemy przypuszczać, że specjaliści i menedżerowie IT nie mają i nie będą mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

Wojna o talenty - czy popyt przewyższa podaż utalentowanych pracowników IT na rynku pracy

Szerokie możliwości kariery i utrzymująca się wysoka dynamika zatrudnienia sprawiają, że informatyka jest coraz częściej wybieranym kierunkiem studiów. W tym roku informatyka była piątym najpopularnieszym kierunkiem studiów z liczbą kandydatów wynoszącą 25 435.

W związku z powyższym teoretycznie powinniśmy mieć do czynienia z wręcz idealną sytuacją, w której popyt na pracowników w branży odpowiada podaży.

Czy rzeczywiście tak łatwo o utalentowanego specjalistę IT?

Problem zatrudnienia specjalisty IT nie istnieje, jeśli szukamy osoby prosto po studiach, bez komercyjnego doświadczenia lub z doswiadczeniem niewielkim. Problemów mieć nie powinny także firmy, które poszukując pracownika, dopuszczają możliwość stopniowego wdrażania się w zakres obowiązków. O takiej sytuacji możemy mówić jednak tylko w przypadku stanowisk juniorskich, z ograniczonym zakresem odpowiedzialności, niewielkim stopniem zaawansowania zadań oraz wymagających znajomości jedynie najpopularniejszych technologii. Najczęściej wiąże się to również z niewygórowanym wynagrodzeniem.

Dynamiczny rozwój technologii coraz częściej generuje jednak zapotrzebowanie na osoby o ściśle określonych, nierzadko niszowych (bo najnowszych i opanowanych przez niewiele osób) kompetencjach, które mogłyby zaangażować się w projekt niemalże z dnia na dzień.

Zdefiniowania wymaga również określenie "utalentowany specjalista IT" - przyjmijmy zatem, że jest to osoba nie tylko posiadająca dużą wiedzę merytoryczną i komercyjne doświadczenie w określonym obszarze (poświadczone udziałem w przynajmniej kilku projektach), ale również - ze względu

na dynamikę rozwoju branży - zdolna i chętna do szybkiego przyswajania nowej wiedzy.

Prawdziwa wojna o talenty rozpoczyna się w momencie, gdy ważne stają się wszystkie lub większość

z poniższych czynników:

Wiedza specjalistyczna;

Doświadczenie komercyjne - pozwala mieć pewność, że potencjalny pracownik zdążył praktycznie wykorzystać swoją wiedzę;

Niszowe kompetencje - kilka przykładów zaczerpniętych z ostatnio przeprowadzanych przeze mnie rekrutacji: aplikacje mobilne, GWT, GIS, Silverlight; łączenie kompetencji z różnych dziedzin

np. kartografia i informatyka, wiedza z zakresu finansów i księgowości i informatyki;

Kompetencje miękkie ¬- nierzadko zdarza się, że komunikatywność, umiejętność pracy

w zespole, chęć rozwoju i pozytywne nastawianie mają decydujące znaczenie w momencie podejmowania ostatecznej decyzji o zatrudnieniu;

Mobilność, Elastyczność, Dostępność - pracodawcy coraz częściej potrzebują osób dostępnych praktycznie od zaraz, na określony czas trwania projektu, realizowanych w siedzibach ich firm w różnych miejscach Polski lub Europy. Najbardziej adekwatną formą współpracy jest w tym przypadku współpraca oparta na zasadzie B2B;

Znajomość języków obcych - znajomość języka angielskiego staje się normą. Wymagana jest znajomość nie tylko na poziomie czytania dokumentacji technicznej, ale taka, która pozwala na komunikowanie się z zagranicznymi klientami lub współpracę w międzynarodowym środowisku. Znalezienie specjalisty mówiącego płynnie w języku niemieckim lub innym wciąż może stanowić problem;

Doświadczenie międzynarodowe - potwierdza przede wszystkim kompetencje językowe kandydata;

Certyfikaty - posiadanie przez specjalistę certyfikatu, samo w sobie nie jest wystarczającym argumentem do zatrudnienia go. Specjalista posiadający komercyjne doświadczenie

w konkretnym obszarze i dodatkowo certyfikat - to połączenie wysoce pożądane;

Warunki finansowe - oczekiwania finansowe pracownika muszą być realne rynkowo.

Coraz częściej będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy popyt przewyższy podaż na utalentowanych specjalistów IT. Jest to efekt dynamicznego rozwoju technologii i konieczności szybkiego reagowania

na zapotrzebowanie rynku. Sam talent jednak nie wystarczy. Z moich obserwacji wynika, że polscy specjaliści IT są coraz częściej gotowi sprostać powyższym wyzwaniom, o czym świadczyć może chociażby zainteresowanie firm zagranicznych polskimi informatykami. Immanentną cechą tego zawodu jest jednak ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji.

Na pytanie czy ta grupa zawodowa jest gotowa na szybko zmieniające się zapotrzebowanie rynku pomoże znaleźć odpowiedź kolejne ogólnopolskie badanie dotyczące kontraktorów IT przygotowywane przez Antal International. Wyniki badania będą dostępne na stronie internetowej www.antal.pl w pierwszej połowie grudnia.

Anna Teodorowska, konsultantka Antal International, specjalizująca się w rekrutacji kontraktorów IT


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy