Wizerunek działu IT w oczach szefa finansów

Dział IT powinien umieć słuchać potrzeb realizowanego biznesu i doradzić rozwiązanie, wskazać najprostszą drogę osiągnięcia celu.

Dział IT służy całej firmie i zarówno on, jak i cała firma, i obie strony powinny o tym pamiętać. Jako CFO zawsze widzę dysonans pomiędzy planowanymi wydatkami a przewidywanymi korzyściami - dział finansowy stara się ograniczać budżet IT, zaś dział IT stara się go maksymalnie zwiększać, chce wydawać więcej na nowe wersje oprogramowania czy utrzymanie dotychczasowych rozwiązań. Z mojej perspektywy wzrost wydatków na IT nie zawsze przekłada się na wzrost wydajności, chociaż zdecydowanie może ułatwić prace wszystkim komórkom w firmie. Inwestycje w dział IT przekładają się bezpośrednio na efektywność kosztową w działalności operacyjnej firmy, ale wiem też, że trudno jest to zmierzyć. Nie powinno się jednak patrzeć na dział IT tylko jak na miejsce generowania kosztów, ponieważ nie można sobie dzisiaj wyobrazić sprawnie działającego przedsiębiorstwa bez dobrego zaplecza IT, które gwarantuje szybki i pewny dostęp do zasobów informacyjnych firmy.

Ważne jest, aby dział IT był jak firma usługowa wewnątrz organizacji, na jego czele powinien stać człowiek mający bogate doświadczenie w IT, ale także znający procesy biznesowe zachodzące w tej organizacji, który potrafi przełożyć zagadnienia biznesowe na język IT. To, co jest oczywiste dla nas, dla drugiej strony może być trudne czy wręcz niezrozumiałe, dlatego istotne jest, abyśmy potrafili wypracować wspólny język, wtedy łatwiej jest prowadzić nawet trudne wdrożenie. Dział IT powinien umieć słuchać potrzeb realizowanego biznesu i doradzić rozwiązanie, wskazać najprostszą drogę osiągnięcia celu. Stąd niejednokrotnie słuszną ideą jest, aby bezpośredni nadzór nad działami IT sprawowany był przez CFO.

Zobacz również:

  • Wizerunkowe fundusze

Dr Paweł Stępień, CFO w Grupie Firm deweloperskich Jankowski Pulchny