Wizerunek działu IT w oczach szefa finansów

Dział IT powinien umieć słuchać potrzeb realizowanego biznesu i doradzić rozwiązanie, wskazać najprostszą drogę osiągnięcia celu.

Dział IT służy całej firmie i zarówno on, jak i cała firma, i obie strony powinny o tym pamiętać. Jako CFO zawsze widzę dysonans pomiędzy planowanymi wydatkami a przewidywanymi korzyściami - dział finansowy stara się ograniczać budżet IT, zaś dział IT stara się go maksymalnie zwiększać, chce wydawać więcej na nowe wersje oprogramowania czy utrzymanie dotychczasowych rozwiązań. Z mojej perspektywy wzrost wydatków na IT nie zawsze przekłada się na wzrost wydajności, chociaż zdecydowanie może ułatwić prace wszystkim komórkom w firmie. Inwestycje w dział IT przekładają się bezpośrednio na efektywność kosztową w działalności operacyjnej firmy, ale wiem też, że trudno jest to zmierzyć. Nie powinno się jednak patrzeć na dział IT tylko jak na miejsce generowania kosztów, ponieważ nie można sobie dzisiaj wyobrazić sprawnie działającego przedsiębiorstwa bez dobrego zaplecza IT, które gwarantuje szybki i pewny dostęp do zasobów informacyjnych firmy.

Ważne jest, aby dział IT był jak firma usługowa wewnątrz organizacji, na jego czele powinien stać człowiek mający bogate doświadczenie w IT, ale także znający procesy biznesowe zachodzące w tej organizacji, który potrafi przełożyć zagadnienia biznesowe na język IT. To, co jest oczywiste dla nas, dla drugiej strony może być trudne czy wręcz niezrozumiałe, dlatego istotne jest, abyśmy potrafili wypracować wspólny język, wtedy łatwiej jest prowadzić nawet trudne wdrożenie. Dział IT powinien umieć słuchać potrzeb realizowanego biznesu i doradzić rozwiązanie, wskazać najprostszą drogę osiągnięcia celu. Stąd niejednokrotnie słuszną ideą jest, aby bezpośredni nadzór nad działami IT sprawowany był przez CFO.

Dr Paweł Stępień, CFO w Grupie Firm deweloperskich Jankowski Pulchny


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy