Wielobiegunowy świat

Konsekwencje migracji kapitału będą coraz istotniejsze. Musi to mieć wpływ na konstruowanie strategii przedsiębiorstw.

Na książkę składa się 15 rozdziałów, a każdy ma innego autora. Treść rozdziałów zapewne była rekonstruowana pod wpływem najnowszych, zaskakujących zdarzeń. Mamy więc publikację aktualną, z satysfakcją warto podkreślić, że są to rozważania polskich autorów (związanych z SGH) dotyczące zjawisk globalnych, z uwzględnieniem lokalnych kontekstów.

Trzeba jednak pamiętać, że przy tak licznym gronie autorów tematyka jest nader różnoraka, a konkluzje dotyczą różnych obszarów. Nie ma więc spójności i zgodności, ale w zamian otrzymujemy książkę interesującą, choć - jak przypuszczam - większość czytelników szczególnie usatysfakcjonują konkretne, wybrane przez nich rozdziały.

Oto potwierdzenie tego bogactwa. W książce mamy rozdziały o globalnym banku centralnym i architekturze globalnego nadzoru po kryzysie, o migracji kapitału i wartości w zmieniającej się gospodarce światowej, o mechanizmach ceny ropy naftowej, o realokacji pierwszych ofert, bądź też o modyfikowaniu podejścia w budowaniu wartości firmy. I jeszcze wiele o innej tematyce. Pojawiają się też ciekawe konteksty dotyczące polemiki ze współczesną myślą ekonomiczną, szczególnie z nurtem neoliberalnym.

Wielobiegunowy świat

"Migracja kapitału w globalnej gospodarce"

pod redakcją naukową Andrzeja Szablewskiego

Difin, s. 473.