Urządzenia mobilne ważne dla pracowników

To dobra wiadomość dla pracodawców: pracownikom tak bardzo zależy na swobodzie korzystania z urządzeń mobilnych, że co piąty byłby gotów oddać jeden dzień wolny za tę możliwość. Gorsza wiadomość jest taka, że działy IT wciąż nie dają wystarczającego wsparcia osobom korzystającym z mobilnych aplikacji w miejscu pracy.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kelton Research, na zlecenie Sybase, spółki należącej do grupy SAP, dla pracowników bardzo ważna jest możliwość korzystania z urządzeń mobilnych i dostęp do aplikacji w miejscu pracy. Potrzebują przy tym wsparcia ze strony działów IT.

W badaniu uczestniczyło ponad 500 pracowników z USA i Wielkiej Brytanii z firm o rocznych obrotach przekraczających 100 mln USD. Co drugi uczestnik badania chciałby samodzielnie wybrać urządzenie do pracy, a 59% spośród osób, które same wybrały sprzęt i 44% spośród tych, których wyręczył w tym pracodawca, uważa, że wybór dokonany przez pracownika jest najlepszym rozwiązaniem dla firmy.

Według 56% uczestników badania, coraz lepsze aplikacje mobilne związane z życiem zawodowym podnoszą wydajność pracy. Wśród osób podzielających to przekonanie 82% korzysta w celach służbowych z ponad 3 aplikacji mobilnych.

Wielu ankietowanych deklaruje chęć korzystania z większej liczby aplikacji, gdyby dostęp do nich był łatwiejszy. Ok. 45% twierdzi, że korzystałoby chętnie z działającego on-line punktu pobierania aplikacji dostarczonych i aprobowanych przez pracodawcę, a 40% uważa, że robiliby tak również inni pracownicy.

Pracownicy są bardzo przywiązani do swoich mobilnych urządzeń. Aż 71% respondentów jest p rzekonanych o wyższości własnego sprzętu nad standardową propozycją działu IT do tego stopnia, że mogliby nawet zrezygnować z jakiegoś przywileju pracowniczego, aby móc zatrzymać swoje ulubione urządzenie. Najłatwiej byłoby im zrezygnować z darmowej kawy (58%), bezpłatnych posiłków (39%), przyborów biurowych (30%), miejsca parkingowego (26%) czy dnia wolnego od pracy (20%).

Wyniki badania pokazują, że tylko 19% firm ułatwia swoim pracownikom pracę przy pomocy urządzenia mobilnego w tym samym stopniu co przy korzystaniu z komputera stacjonarnego. Ok. 44% ankietowanych twierdzi, że nie ma dostępu do wystarczającej liczby mobilnych aplikacji. Jedynie 29% respondentów uważa, że dział IT w ich firmie dobrze sobie radzi z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, a 27% dobrze ocenia zdolność działu IT do instalacji lub rozwiązywania problemów związanych z aplikacjami mobilnymi.

Brak odpowiedniej polityki działów IT staje się przyczyną zagrożeń dla bezpieczeństwa firmowych danych. Pracownicy przesyłają służbowe maile (35%) i dokumenty (32%) na prywatne skrzynki, wchodzą do firmowej sieci intranet z zewnętrznych lokalizacji (29%), co czwarty ankietowany prowadził służbową korespondencję przy pomocy osobistego urządzenia mobilnego.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy