Tomasz Bogus za Józefa Wancera w BGŻ BNP Paribas

  • (pw),

Tomasz Bogus został nowym prezesem BGŻ BNP Paribas i zastąpi na tym stanowisku Józefa Wancera, który złożył rezygnację. Jednocześnie większościowy akcjonariusz Banku, tj. BNP Paribas SA poinformował, iż po wygaśnięciu mandatu dotychczasowego Prezesa Józefa Wancera zamierza głosować za powołaniem go do Rady Nadzorczej Banku.

Tomasz Bogus za Józefa Wancera w BGŻ BNP Paribas

Tomasz Bogus desygnowany na Prezesa Banku BGŻ BNP Paribas

Uchwała RN w sprawie powołania nowego prezesa wejdzie w życie z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, ale nie wcześniej niż 17 września 2015 r.

Tomasz Bogus w latach 2009-2014 był prezesem Banku Pocztowego, wcześniej przez dwa lata był członkiem zarządu Banku nadzorującym obszar bankowości korporacyjnej i transakcyjnej. W latach 2008-2009 pracował w grupie mBank, najpierw jako dyrektor w Multibanku a potem jako dyrektor w Obszarze Bankowości Korporacyjnej mBanku. Karierę zawodową zaczynał natomiast w 1991 roku w Powszechnym Banku Gospodarczym i kontynuował w Banku Austria Creditanstalt w latach 1998 – 2001.

Tomasz Bogus jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Łódzkim, radcą prawnym. Odbył również zaawansowane kursy zarządzania w Harvard Business School oraz INSEAD. Ukończył także podyplomowe studia z zakresu bankowości detalicznej w Banking Administration Institute (Madison, USA)

We wrześniu 2014 r. Bank BGŻ dołączył do Grupy BNP Paribas realizując porozumienie z grudnia 2013 roku. W rękach Rabobanku, czyli dotychczasowego większościowego akcjonariusza Banku BGŻ, pozostał około 10-procentowy pakiet akcji. Od września 2014 roku trwały prace zmierzające do połączenia Banku BGŻ z BNP Paribas Bankiem Polska S.A.

30 kwietnia 2015 roku, po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło połączenie prawne BNP Paribas Banku Polska z Bankiem BGŻ. Od tego dnia bank działa pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas. W wyniku połączenia powstał silny uniwersalny bank, siódmy pod względem aktywów w Polsce.