Technologia wspólną sprawą

Analitycy radzą, aby CIO i pracownicy innych działów wspólnie podejmowali decyzje dotyczące technologii w firmie.

Technologia wspólną sprawą

Pracownicy nie polegają już na IT w kwestii dostarczania technologii. Funkcje centrów danych są w outsourcingu, pracownicy w coraz większym stopniu korzystają z mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych, i rozwiązaniami wideo, omijając IT. Wielu CIO martwi się, że tracą kontrolę nad własną domeną.

Analitycy Forrestera wierzą, że zmiany dają CIO możliwość zyskania większych wpływów poprzez wspieranie i realizowanie potrzeb biznesowych.

CIO nie są już tylko specjalistami od technologii, ich których sukces mierzony jest dostępnością rozwiązań. W nowej erze, aby odnieść sukces powinni:

1.Inwestować w wyniki biznesowe, a nie tylko w wymagania biznesowe.

Wyniki biznesowe powinny być czynnikiem napędzającym IT. Zamiast ślepo podążać za poleceniami dostarczania technologii, IT powinno działać jak partner biznesowy aby optymalizować szersze portfolio technologiczne. CIO powinni mierzyć sukces IT śledząc wpływ na wyniki, takie jak przychody, wzrost i zaangażowanie klientów.

2.Koncentracja na dawaniu narzędzi i wprowadzaniu innowacji, a nie tylko na wykonywaniu.

CIO, którzy odnoszą sukcesy, kreują możliwości dla organizacji, pozwalające na wprowadzanie innowacji i chcą podejmować ryzyko związane z nowymi technologiami. Przez zachęcanie do innowacji i dostarczanie platform technologicznych, które pomagają w rozwijaniu produktu, liderzy IT pomagają napędzać wzrost.

3.Być dyrygentami usług, a nie tylko dostawcami technologii. CIO powinni radykalnie zmienić model dostarczania IT. Dawniej umieszczane w silosach funkcje IT w nowym modelu łączą się na zasadzie usług współdzielonych. Podobnie jak inne funkcje korporacyjne, technologia będzie konsumowana jako usługi biznesowe.

CIO będzie odpowiedzialny za dostarczanie usług, niezależnie od tego, skąd te usługi będą pochodziły.

4.Jeśli IT będzie chciało mieć zbyt dużą kontrolę, pracownicy będą omijać ten dział. Jeśli jednak CIO pozwoli biznesowi wpływać na wszystkie decyzje technologiczne, nastąpi integracja, biznes będzie sie czuł współwłaścicielem i łatwiejsze będzie skalowanie.

Na podstawie: CIO.us


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy