Szybciej i taniej na rynek

Firma ubezpieczeniowa Concordia wdrożyła w modelu chmury prywatnej autorski system Rubinet. Dzięki temu większość sprzedaży produktów ubezpieczeniowych odbywa się online, a czas wprowadzenia na rynek nowych usług znacznie się skrócił.

Marcin Kmetko,

dyrektor Biura Infrstruktury IT, Concordia Ubezpieczenia

Concordia Ubezpieczenia działa na polskim rynku od 1997 r. W tym czasie firma rozwinęła dużą sieć sprzedaży, nawiązała współpracę z ponad 450 bankami. Obecnie posiada 12 oddziałów, blisko 40 przedstawicielstw i agencji generalnych. Concordię Ubezpieczenia tworzy Concordia Polska TUW specjalizująca się w ubezpieczeniach majątkowych oraz WTUŻiR Concordia Capital SA, która oferuje ubezpieczenia na życie. Firma zatrudnia kilkuset specjalistów oraz współpracuje z ponad dwoma tysiącami pośredników.

Trudny rynek ubezpieczeń wymaga ciągłych zmian i przystosowywania się do oczekiwań klientów. Chcąc sprostać temu wyzwaniu, Concordia Ubezpieczenia podjęła działania, aby ułatwić pracę pośrednikom. Aby usprawnić pracę agentów terenowych i skrócić czas zawierania umów ubezpieczeniowych wdrożyła System Obsługi Sprzedaży Rubinet działający na bazie prywatnej chmury obliczeniowej.

Zmiana nieograniczona przez IT

Ze względu na innowacyjny w skali firmy charakter rozwiązania, wymagający zmiany sposobu pracy pośredników, trudno było przewidzieć ostateczny zasięg wykorzystania systemu. Stawiało to pod znakiem zapytania zwrot z całej inwestycji, ale stanowiło również zagrożenie dla trafności doboru konfiguracji zaplecza serwerowego. „Wiedzieliśmy, że obecna serwerownia i niewielki zespół IT, jakim wtedy dysponowaliśmy, nie spełnią wyśrubowanych wymagań” – mówi Marcin Kmetko, dyrektor Biura Informatyki w Concordii. Problem zniknął, kiedy jako rozwiązanie przyjęto chmurę obliczeniową. Jej wykorzystanie pozwoliło od początku wdrożenia na swobodną, prowadzoną niemal w czasie rzeczywistym, rozbudowę mocy obliczeniowej odpowiednio do potrzeb systemu Rubinet. Model prywatnej chmury pozwolił na zachowanie wymaganych w organizacjach z sektora finansowego i ubezpieczeniowego standardów dostępności oraz bezpieczeństwa.

Partnerem wdrożenia została firma Beyond.pl., system jest też przez nią zarządzany. „Do Beyond.pl zwróciliśmy się ze względu na… bliskie sąsiedztwo naszych firm. W tamtym okresie wydawało nam się, że taka współpraca wymagać będzie częstych kontaktów osobistych – wtedy temat chmur nie był aż tak popularny jak teraz. Beyond.pl zapewniał szeroki zakres kompetencji w dostarczaniu infrastruktury dla projektów IT i pozwalał na wybór optymalnego rozwiązania bez ograniczeń dostępu do wiedzy i technologii. Stworzyliśmy wspólny zespół projektowy składający się ze specjalistów IT firm Concordia Ubezpieczenie i Beyond.pl, co umożliwiło przepływ know-how i komunikację pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za tworzenie aplikacji i zapewnienie jej wsparcia sprzętowego” – mówi Marcin Kmetko. Wdrożenie dzięki stworzeniu wspólnego zespołu firm Concordia i Beyond.pl odbywało się równolegle z pracami deweloperskimi nad oprogramowaniem.

Wykorzystanie chmury obliczeniowej pozwoliło firmie na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania przy ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego. Zastosowanie modelu cloud computing skróciło o 1/3 czas trwania projektu, dzięki rezygnacji z długotrwałego procesu wyboru sprzętu, ofertowania, przetargów, testów technologicznych i optymalizacji.

Efektywny model pracy

Rubinet umożliwia sprzedaż i obsługę polis online. Obecnie 80% wszystkich polis wystawianych jest poprzez system. Z rozwiązania korzysta w tej chwili 12 tys. użytkowników, a Concordia Ubezpieczenia sprzedała za jego pośrednictwem od DATA już ponad 500 tys. polis. Nowe rozwiązanie umożliwia agentom sprzedaż 18 produktów, m.in.: ubezpieczeń nieruchomości, życiowych, rolnych, komunikacji oraz produktów bankowych. Zmiany produktów oferowanych przez użytkowników systemu, zwłaszcza stawek, realizowane są niemal natychmiast przez analityków biznesowych bez potrzeby prac programistycznych.

„W naszym sztandarowym produkcie ubezpieczeń upraw możemy na bieżąco śledzić pozostałą do wykorzystania kwotę dopłat rządowych i od razu weryfikować parametry taryfikacyjne. Możemy znacznie szybciej niż konkurencja reagować na zmieniającą się prognozę pogody” – wyjaśnia Marcin Kmetko. Beneficjenci wdrożenia to nie tylko agenci ubezpieczeniowi i ich klienci, ale także pracownicy zaplecza sprzedażowego, którzy otrzymali narzędzie do elastycznego kreowania oferty, oraz Biuro Obsługi – tam dotychczas były przetwarzane ręcznie dziesiątki tysięcy polis papierowych miesięcznie.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy