Subrankingi

Koniunktura branżowa ma wpływ na kurs akcji, oddziałuje na decyzje o wypłacie dywidendy. Dlatego nasza redakcja przygotowała subrankingi, w podziale odpowiadającym indeksom warszawskiej GPW. Tak powstało jeszcze jedno ciekawe porównanie dotyczące całkowitej stopy zwrotu.

Koniunktura branżowa ma wpływ na kurs akcji, oddziałuje na decyzje o wypłacie dywidendy. Dlatego nasza redakcja przygotowała subrankingi, w podziale odpowiadającym indeksom warszawskiej GPW. Tak powstało jeszcze jedno ciekawe porównanie dotyczące całkowitej stopy zwrotu.

Giełda podaje czternaście indeksów giełdowych. Spośród nich wybraliśmy dziewięć. Ponieważ WIG dotyczy wszystkich spółek, takie porównanie TSR zawiera podstawowy ranking. Subrankingi dotyczą więc spółek przypisanych do ośmiu indeksów.

Subrankingi

Zrezygnowaliśmy z WIG-Paliwa, bo dotyczy tylko pięciu spółek, a na dodatek nie wszystkie były obecne na parkiecie przez cały okres, którego dotyczy ranking (lata 2002 - 2006). Podobnie uzasadnić należy nieobecność WIG-Telekomunikacja, do tego indeksu zaliczanych jest teraz siedem spółek.

Dwa inne indeksy, WIG-Deweloperzy i WIG-Media, są wprawdzie obecnie liczniej reprezentowane (po dwanaście spółek), ale gdyby objąć je podrankingiem za wspominany okres, najlepszą "piątkę" trzeba byłoby zestawiać spośród pięciu bądź... czterech firm. Prowadziłoby to do tym większego paradoksu, że w takim ujęciu pośród najlepszych w podrankigach znalazłyby się także spółki nisko i bardzo nisko notowane w głównym rankingu. Jednego subrankingu nie konstruowaliśmy ze względów, które można nazwać subiektywnymi, ale w naszej ocenie wyodrębnienie spółek krajowych (WIG-PL) ma drugorzędne znaczenie, a ponadto nie ma nic wspólnego z koniunkturą branżową.

Subrankingi

Najmniej jednak licznie reprezentowany subranking to WIG-Banki, dotyczy wprawdzie także dwunastu spółek, ale liczniejsze jest grono tych, które już w 2002 r. były na parkiecie GPW, a ponadto trudno było oprzeć się pokusie przygotowania takiego zestawienia. WIG-Spożywczy to już dziewiętnaście spółek, więc wyselekcjonowanie pięciu najlepszych jest już bezspornie uzasadnione. Większość subrankingów pokazuje właśnie po pięć spółek o najwyższym TSR. W przypadku dwóch indeksów giełdowych zrobiliśmy jednak wyjątek. Dotyczy WIG-40 i WIG-80. Indeks średnich spółek giełdowych i indeks małych spółek giełdowych mają z definicji wyjątkowo liczną reprezentację. Jest też inne uzasadnienie takiego potraktowania tych dwóch grup spółek: dawały rekordowe całkowite stopy zwrotu. Pięć spółek miało TSR przekraczające 3000%, dwie z nich zaliczane są do indeksu WIG-40, a trzy do WIG-80.

Przy kolejnych edycjach rankingu liczniejsze będą także i subrankingi. Najbardziej nielicznie reprezentowane przez spółki indeksy zyskają na ilościowej reprezentacji dzięki temu, że coraz więcej notowanych firm będzie miało za sobą ponad pięcioletni staż na parkiecie.