Rynek kandydata

Rynek specjalistów i menedżerów IT to wciąż rynek kandydata, a średnie wynagrodzenie tych pracowników wynosi 9,7 tys. brutto miesięcznie - wynika z badania przeprowadzonego przez Antal International.

Rynek kandydata

Ponad połowa specjalistów i menedżerów IT w Polsce zarabia ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie. Dla pracodawców bardzo ważne jest doświadczenie, to przy jakich projektach i z jakimi firmami współpracował kandydat. W międzynarodowych korporacjach istotne są także posiadane certyfikaty.

Rynek kandydata

Wg autorów badania, cenione są certyfikaty dotyczące zarządzania projektami (PMI, PRINCE2) czy produktowe IBM-u, Microsoftu czy Cisco/Juniper. "Pracodawcy zwracają większą uwagę na umiejętności interpersonalne, szczególnie na stanowiskach menedżerskich. W działach IT coraz częściej efektywna praca zależy od umiejętności komunikacji i zarządzania oraz organizowania współpracy pomiędzy firmą, a jej podwykonawcą" - mówi Monika Daczka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacji na stanowiska techniczne IT w Antal International. Coraz popularniejsze staje się zatrudnienie kontraktowe.

Antal International prowadzi regularnie badania wynagrodzeń specjalistów i menedżerów w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w tej grupie zawodowej wynosi 9,6 tys. zł brutto, wobec 3,6 tys. brutto przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS. Mediana wynagrodzeń w omawianej grupie wynosi 8,5 tys. zł brutto miesięcznie. "Warto pamiętać, że w przypadku specjalistów i menedżerów rozpiętość wynagrodzeń jest bardzo duża. Każdy pracownik ma unikalny zestaw kompetencji i cech osobistych, a każda firma inne standardy wynagradzania w zależności od jej wielkości i branży, w której funkcjonuje. Dlatego jeśli chcemy ocenić poziom zarobków na konkretnym stanowisku konieczna jest głębsza analiza - wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowi jedynie wskazówkę" - dodaje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Rynek kandydata

Źródło: badanie wynagrodzeń Antal International

Średnie wynagrodzenie doświadczonych specjalistów i menedżerów w Polsce wg dyscyplin.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy