Rynek kandydata

Rynek specjalistów i menedżerów IT to wciąż rynek kandydata, a średnie wynagrodzenie tych pracowników wynosi 9,7 tys. brutto miesięcznie - wynika z badania przeprowadzonego przez Antal International.

Ponad połowa specjalistów i menedżerów IT w Polsce zarabia ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie. Dla pracodawców bardzo ważne jest doświadczenie, to przy jakich projektach i z jakimi firmami współpracował kandydat. W międzynarodowych korporacjach istotne są także posiadane certyfikaty.

Wg autorów badania, cenione są certyfikaty dotyczące zarządzania projektami (PMI, PRINCE2) czy produktowe IBM-u, Microsoftu czy Cisco/Juniper. "Pracodawcy zwracają większą uwagę na umiejętności interpersonalne, szczególnie na stanowiskach menedżerskich. W działach IT coraz częściej efektywna praca zależy od umiejętności komunikacji i zarządzania oraz organizowania współpracy pomiędzy firmą, a jej podwykonawcą" - mówi Monika Daczka, menedżer zespołu specjalizującego się w rekrutacji na stanowiska techniczne IT w Antal International. Coraz popularniejsze staje się zatrudnienie kontraktowe.

Antal International prowadzi regularnie badania wynagrodzeń specjalistów i menedżerów w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w tej grupie zawodowej wynosi 9,6 tys. zł brutto, wobec 3,6 tys. brutto przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS. Mediana wynagrodzeń w omawianej grupie wynosi 8,5 tys. zł brutto miesięcznie. "Warto pamiętać, że w przypadku specjalistów i menedżerów rozpiętość wynagrodzeń jest bardzo duża. Każdy pracownik ma unikalny zestaw kompetencji i cech osobistych, a każda firma inne standardy wynagradzania w zależności od jej wielkości i branży, w której funkcjonuje. Dlatego jeśli chcemy ocenić poziom zarobków na konkretnym stanowisku konieczna jest głębsza analiza - wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowi jedynie wskazówkę" - dodaje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Źródło: badanie wynagrodzeń Antal International

Źródło: badanie wynagrodzeń Antal International

Średnie wynagrodzenie doświadczonych specjalistów i menedżerów w Polsce wg dyscyplin.