Różnica pragnień

Wydaje się, że dyrektorzy działów finansów i szefowie IT rozmawiają różnymi językami, ale może po prostu ich ambicje są różne - CFO chcą piąć się w górę, CIO chcą zmienić pracę.

Wydaje się, że dyrektorzy działów finansów i szefowie IT rozmawiają różnymi językami, ale może po prostu ich ambicje są różne - CFO chcą piąć się w górę, CIO chcą zmienić pracę.

Australijski magazyn CFO przedstawia sondaż przeprowadzony wśród CFO i CIO, dotyczący ich ambicji zawodowych.

Więcej: CFO Financial Review, "Survey analysis: A contrast of desires", http://www.cfoweb.com.au