Raport z jutra

We economy, wymiana API, mieszane zespoły ludzko-robotyczne, Internet of Me – to zjawiska, o których nie wszyscy wiemy, ale wszyscy ich doświadczamy. Przyszłość i teraźniejszość łączą się w dorocznym „Accenture Technology Vision” z 2015.

Raport z jutra
fot: LittleVisuals

Aż 87% uczestników badania Accenture deklaruje coraz większe wykorzystywanie inteligentnych systemów IT monitorujących oczekiwania klientów. W najbliższej przyszłości nastąpi intensywny rozwój platform elektronicznych, które będą łączyć dane i transakcje klientów, oraz serwisów bankowości mobilnej. „Klienci chcą dziś korzystać z bankowości mobilnej z 24-godzinnym dostępem do informacji i fachowego, spersonalizowanego i, co najważniejsze, proaktywnego doradztwa w czasie rzeczywistym. Jest to tak zwany smart banking. Odpowiednie wykorzystanie systemów Business Intelligence może być źródłem budowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej” – stwierdza Jacek Borek, dyrektor zarządzający, Accenture Polska. „Wygra ten, kto szybciej przetworzy dane i przedstawi klientowi atrakcyjną ofertę w odpowiednim czasie”. Ale to nie wszystko.

Epoka „We Economy”

Istotna dla powodzenia firm staje się umiejętność bliskiej współpracy i wymiany wiedzy z innymi podmiotami. To prowadzi do współdzielenia scyfryzowanej informacji w ramach łańcucha dostaw, wykorzystania platform handlu elektronicznego, a także zarządzania zespołami składającymi się z ludzi i inteligentnych maszyn. Zjawisko to zostało nazwane przez Accenture „We Economy”.

To prowadzi do stopniowego zacierania się granic pomiędzy organizacjami – twierdzi tak czterech na pięciu ankietowanych. Dzięki nowym technologiom cyfrowym będą tworzyć się ekosystemy zapewniające klientom lepszej jakości produkty i usługi. „Jeszcze nigdy wcześniej zaufanie i bliskie relacje między organizacjami nie były tak ważne. Następuje przesunięcie od <ja> w stronę <my>, od pojedynczej firmy w stronę ekosystemu biznesowego. To kolejny etap rewolucji cyfrowej, który zaczynamy powoli obserwować również w Polsce” – stwierdza Jacek Borek z Accenture.

A jak wygląda sytuacja na rynku? Aż 60% respondentów zamierza zaprosić do współpracy nowych partnerów z tej samej branży, 40% planuje zaangażować także firmy spoza branży, a 48% liderów cyfrowych technologii. Obecnie aż 35% badanych organizacji przyznało, że korzysta z interfejsów programowania aplikacji (Application Programming Interface – API) swoich partnerów biznesowych, a 38% zamierza to robić w najbliższej przyszłości. Dzięki API przedsiębiorstwa mogą współnie gromadzić oraz integrować ogromne ilości danych, co daje szansę na tworzenie pionierskich rozwiązań. Na przykład Home Depot, amerykańska sieć hipermarketów zajmująca się sprzedażą materiałów budowlanych i narzędzi, we współpracy z dostawcami opracowała linię produktów kompatybilnych z aplikacją Wink. W w efekcie zbudowano wspólnie interaktywne środowisko, w którym urządzenia, komunikując się się ze sobą, tworzą „inteligentny dom“. Philips opracowuje platformę do integrowania wszystkich danych medycznych pacjenta pozyskiwanych bezpośrednio z placówek i urządzeń medycznych, ośrodków odnowy biologicznej, a nawet aplikacji osobistych.

Główne trendy technologiczne w biznesie

Współpraca między różnymi podmiotami na rynku w ramach elektronicznych platform handlowych i internetu rzeczy to nie wszystko. Raport wskazuje dodatkowo pięć kierunków, które w największym stopniu zmienią sposób prowadzenia biznesu.

1. Internet of Me

Już w 2015 r. nastąpi intensywny rozwój tzw. internetu osobistego (Internet of Me). Poprzez udostępnianie w sieci osobistych informacji (np. o zarobkach, ulubionych potrawach czy stanie zdrowia) świat stanie się bardziej spersonalizowany, ujawniając informacje związane z doświadczeniami klienta. To sprawi, że wszelkie treści pozyskiwane z sieci będą bardziej dopasowane do preferencji klienta, a firmy będą opracowywać nowe rozwiązania opierające się na współdzielonych danych. „Analizy Accenture pokazują, że 60% firm spodziewa się wysokich zwrotów z inwestycji w tego typu spersonalizowane technologie” – stwierdza Jacek Borek.

Biznes przyszłości – w co inwestują firmy?

1. Rozwój internetu osobistego.

2. Tworzenie profili behawioralnych klientów organizacji.

3. Korzystanie z platform cyfrowych pod kątem integracji danych swoich i partnerów zewnętrznych.

4. Rozwój inteligentnego oprogramowania i wzrost IQ organizacji.

5. Tworzenie zespołów złożonych z pracowników i inteligentnych maszyn.

Na przykład spółka Fiat wspólnie z firmami zajmującymi się nawigacją samochodową, z branży rozrywkowej i social mediami pracuje nad technologią connected cars. Powstająca w ramach tej współpracy platforma Uconnect będzie wyposażona w funkcje nawigacji, komunikacji i rozrywki. Projektant Ralph Lauren stworzył zaś tekstroniczny T-shirt, którego sensory analizują wyniki sportowe i kontrolują parametry życiowe sportowca.

2. Technologie przewidzą oczekiwania klientów

Ingeligentne systemy IT są i będą w coraz większym stopniu wykorzystywane do zbierania informacji o sposobach używania produktów przez klientów i spodziewanych przez nich efektów. Już teraz uzyskaną w ten sposób wiedzą może się pochwalić 84% badanych organizacji. Na przykład amerykańska firma Monsanto po przejęciu spółki zajmującej się inteligentnym oprogramowaniu dla rolników wprowadziła na rynek system do zarządzania uprawami. Klientom dostarczane są nie tylko spersonalizowane informacje na temat pogody, kondycji roślin uprawnych, jakości ziemi, ale i zalecenia dotyczące zakupu nasion, optymalnej pory siewu, pielęgnacji czy spodziewanych przychodów uzyskanych ze zbiorów.

3. Metakorporacje - firmy w biznesowych sieciach

Elektroniczne platformy wymiany produktów i usług staną się motorem innowacji na globalnym rynku. Platformy biznesowe najnowszej generacji będą prowadzone nie przez korporacje technologiczne, ale przez liderów poszczególnych branż – to zdanie podziela 75% respondentów badania przeprowadzonego przez Accenture. Obecnie z platform branżowych korzysta lub je testuje pod kątem integrowania danych cyfrowych swoich i partnerów prawie 75% ankietowanych firm. Na przykład General Motors rozwija razem z partnerami z różnych branż platformę OnStar. System kompatybilny z aplikacjami partnerskimi służy do monitorowania w czasie rzeczywistym stanu technicznego pojazdu, parametrów bezpieczeństwa czy lokalizacji. Rozwiązania cloud computing i mobilne wpływają na redukcję kosztów stałych prowadzenia biznesu przy coraz większych możliwościach rozwoju na różnych rynkach.

4. Wzrost IQ firm

Obecnie technologie informatyczne pomagają ludziom w podejmowania decyzji. Inteligentne oprogramowanie będzie nie tylko przetwarzało dane, ale podobnie jak ludzki mózg analizowało wiele różnych zmiennych, sądzi 80% respondentów. Podobny odsetek pytanych (78%) jest zdania, że niedługo systemy komputerowe będą się uczyć i przystosowywać do otoczenia, a także podejmować decyzje oparte na swoim doświadczeniu.

5. Zespoły ludzi i robotów

Cyfryzacja biznesu sprawia, że ludzie i inteligentne maszyny muszą ze sobą ściśle współpracować. Z tym, że to inteligentne urządzenia będą stanowić kluczowe zasóby zespołów. Aż 78% dyrektorów odpowiedziało, że firmy, które chcą się rozwijać i odnosić sukcesy, muszą umiejętnie zarządzać zespołami składającymi się z ludzi i inteligentnych maszyn, skłaniając ich do nawiązywania i rozwijania współpracy. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw produkcyjnych i logistycznych. Jak pokazuje przykład branży motoryzacyjnej, zespół złożony z ludzi i robotów składa szkielet samochodu średnio 10 razy szybciej niż sami pracownicy.

Nigdy świat nie zmieniał się w tak zawrotnym tempie jak dziś. Rewolucja dokonuje się nawet w sposobie myślenia o biznesie. Niezbędna stanie się umiejętność wykorzystywania danych do podejmowania decyzji biznesowych, w sprzedaży znajdą się nie tylko dostosowane do odbiorców produkty i usługi, ale i rezultaty. To wszystko przyczyni się do współpracy firm z różnych dziedzin i stosowania zaawansowanych technologii IT.

O „Accenture Technology Vision”

Badanie „Accenture Technology Vision” jest realizowane co roku przez Accenture Technology Labs. W 2015 r. analizowano opinie pracowników i partnerów Accenture, m.in. przeprowadzono ponad 100 wywiadów z ekspertami rynku oraz liderami biznesowymi Accenture, zorganizowano konkurs na platformie crowdsourcingowej, którego celem było zidentyfikowanie najważniejszych trendów technologicznych nadchodzących lat. W konkursie udział wzięło ponad 1700 profesjonalistów Accenture. Accenture Research przeprowadziło ogólnoświatową ankietę dotyczącą trendów technologicznych z udziałem 2 tys. dyrektorów firm i specjalistów branży IT z 9 krajów i 10 rynków, głównie członków zarządów i dyrektorów dużych firm.