Ranking płac w branży IT

Pracownicy firmy Google są najlepiej opłacani w branży IT - wynika z badania płac PayScale.

Pracownicy z 10-letnim stażem pracy w internetowym gigancie zarabiają średnio 141 tys. USD rocznie, czyli o 23% więcej niż wynosi przeciętna płaca na rynku IT. Google daje także dodatkowe bonusy pracownikom, takie jak darmowe posiłki czy możliwość przyprowadzania zwierząt do pracy.

Microsoft, który płaci doświadczonym pracownikom 127 tys. USD rocznie, za to nowym pracownikom płaci najlepiej w branży - 86,9 tys. USD rocznie, w porównaniu z 82,6 tys. USD pensji oferowanej przez Google.

Obie firmy wyprzedzają Facebooka, który płaci mniej osobom na starcie - 59,1 tys. USD rocznie. W badaniu nie podano średniego wynagrodzenia dla osób doświadczonych w tej firmie, ponieważ niewystarczająca liczba pracowników mogła się pochwalić 10-letnim lub dłuższym stażem pracy.

Amazon płaci swoim pracownikom o 17% więcej niż wynosi średnia w branży, na starcie przeciętnie 72,2 tys. USD, a po zdobyciu wieloletniego doświadczenia - 110 tys. USD rocznie.

Natomiast HP płaci pracownikom o 5% poniżej średniej rynkowej - mediana dla osób z 10-letnim doświadczeniem wynosi 91,6 tys. USD, zaś dla nowych pracowników - 55,1 tys. USD rocznie (Apple płaci jeszcze gorzej - 43,1 tys. USD), jednak oferuje dodatkowe bonusy takie jak premie okolicznościowe, czy plan zakupu akcji. Dell płaci 53,7 tys. USD.

W badaniu sprawdzono także zachowanie równowagi genderowej w firmach. Facebook miał największy odsetek zatrudnionych kobiet - 33% vs. 67% mężczyzn, zaś Google zatrudnia 29% pań. Najgorzej pod tym względem wypadły Microsoft i Intel, gdzie kobiety stanowią zaledwie 20% siły roboczej.

Facebook ma najmłodszych pracowników, średnia wieku wynosi 26 lat (Mark Zuckerberg skończył niedawno 27 lat), najstarszych zaś - HP, gdzie średnia wieku wynosi 44 lata.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy