RPA: hype, trend, potrzeba? Kwietniowy Klub CIO

Robotyzacja, automatyzacja procesów jest traktowana pragmatycznie, jej zastosowanie wynika z indywidualnych uwarunkowań, strategii. Bardzo dobrze, jeśli do modelu adaptacji RPA kontrybuuje CIO. Świetne, inspirujące wystąpienia i żywa dyskusja na kwietniowym Klubie CIO.

25 kwietnia mieliśmy kapitalne spotkanie Klubu CIO. Temat jest aktualny, ale czy idą za tym czyny? Czy robotyzacja wlewa się szeroką falą do polskich przedsiębiorstw czy wąską, starannie dobrana strużką?

Kwietniowy Klub otworzył dr hab. Andrzej Sobczak, Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa, komentując zjawiska i praktyki towarzyszące upowszechnieniu robotyzacji w polskich firmach.

Kto wywiera presję na robotyzację - i z czego ta presja wynika; czy deficyt rąk do pracy nie wymagającej wysokich kompetencji to silny argument za automatyzacją?

Jeśli firma przyjaźnie otwiera się na robotyzację - w jaki sposób zmienia to podejście do architektury? A może - ruguje to podejście i ubocznym jej efektem jest koniec architektury IT?

Dlaczego warto aby CIO - ani podległe mu IT - nie spóźniło się na pociąg "RPA", dlaczego współpraca z biznesem otwiera na szereg innych ciekawych trendów jak lowcode...
Nie zabrakło prognoz dotyczących ewolucji samego RPA - jego model zmienia się, uwzględniając realne możliwości adaptacji, uwarunkowania wewnętrzne (choćby porządek w procesach) i zewnętrzne.

Michał Zaremba jest założycielem Robotic Process Automation User Group - społeczności gromadzącej ponad 300 praktyków.

Michał opowiedział o realnych a nie teoretycznych uwarunkowaniach adaptacji RPA.

Jakie argumenty decydują o wdrażaniu RPA, gdzie w organizacji szukać zwolenników a gdzie należy spodziewać się oponentów robotyzacji?
Michał mówił też o paradoksach i ryzyku, na przykład erozji kompetencji dotyczących procesów w wyniku automatyzacji. Czy jest ono realne czy teoretyczne?

W dyskusji panelowej, pod hasłem tytułowym spotkania, swoimi doświadczeniami dzielili się

dr inż. Kamil Komański, Head of Automation - Europe, AXA Direct Solutions, Łukasz Krause, CIO, Polpharma i Łukasz Wierciński, Head of Technology Center, Roche Polska. To był bardzo interesujący panel ze względu na znaczny rozstrzał opinii, strategii, oczekiwań i podejścia do RPA reprezentowanego przez panelistów. Aktywność publiczności skłoniła też dyskutantów do ujawnienia szeregu ciekawych, nieujawnianych zwykle informacji i spostrzeżeń.

Na grupie LinkedIn Klubu CIO umieściłem prezentacje prof. Sobczaka i Michała Zaremby - bardzo zachęcam do ich pobierania i komentowania - to syntetyczne ale bardzo cenne, bo punktujące kluczowe zagadnienia dokumenty.