Przewodnik po celach moralnych

Strategy + Business przedstawia ideały przywództwa, które odwołują się do naszych najgłębszych instynktów i mogą pomóc firmie w osiągnięciu długoterminowego sukcesu.

Strategy + Business przedstawia ideały przywództwa, które odwołują się do naszych najgłębszych instynktów i mogą pomóc firmie w osiągnięciu długoterminowego sukcesu.

Działanie kadry zarządzającej firmy ma wpływ na długoterminowe przychody. Jednak co właściwie robią najlepsze zespoły liderów? W jaki sposób tworzą trwałą przewagę konkurencyjną firmy?

Firmy, które odniosły najbardziej spektakularne sukcesy, to te, w których ludzie działają spójnie i zdecydowanie, wprowadzając innowacje i budując relacje najwyższej jakości. Celem przywództwa jest stymulowanie tego typu działań, w sposób pewny i ciągły. I nie trzeba do tego czarów. Liderzy, którzy to potrafią, mniej lub bardziej świadomie nauczyli się, w jaki sposób rozwinąć narzędzie koncepcyjne, które pozwala inspirować i prowadzić organizację w kierunku rozwoju.

To narzędzie to cel moralny. Jest wartością, która odwołuje się do instynktownego poczucia tego, co dobre i co złe. Cele moralne mogą być różne, autorzy artykułu wymieniają: odkrycia, doskonałość, altruizm, heroizm.

Na przykład dla Sama Waltona, twórcy sieci Wal-Mart, zarabianie pieniędzy było wtórne wobec innego celu moralnego: "dawania klientom dobrej oferty". Zapewnił swoim pracownikom poczucie, że robią coś wartościowego dla innych. To zaowocowało ich entuzjazmem i dobrym traktowaniem kupujących, co z kolei pomogło w uzyskaniu lojalności klientów, która była jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych firmy.

Dobrze obrany cel moralny, taki, który ma odzwierciedlenie w uczuciach klientów, pracowników, może pełnić liczne funkcje. Stwarza poczucie wspólnoty i wspólnego znaczenia, poparte wzajemnym szacunkiem. Pracownicy wiedzą, że otrzymują coś więcej niż wypłatę.

Na podstawie: Strategy + Business "The realist's guide to moral purpose", Nikos Mourkogiannis.